1800  ektar toprak  Baurçu  küüyün  çiftçi çorbacılıı işleer. O Çadır  dolayın en  büük  çiftçi  çorbacılıı  sayılȇr. Çorbacılıın  başı  haberledi, ani az yamur  yaadı  bu  yıl. Kırcılar şüpelenerlär, ani  bu  yıl az bereket  toplayacȇklar.

Gagauziyanın  çiftçi  çorbacılıında durum biraz zor. Uzmannarın laflarına görä, bitki  ayların süresindä  yamur  pek  yaamadı, kuraklık  duyulȇr. Tarlaları  kimi erlerdä  üçüncülä enidän ektilär. Baurçi  küüyün çorbacılıında en çok ekili güzlük tenelär, papşoy, semeçka hem keten. Kurmun öndercisi Aleksandr Karapirä umutlanȇr, ani yaamurlar olacȇklar hem vereceklär  kolaylık  zengin  bereket  toplamaa.

«Durum  zor. Yaamur yok. Bu  ilkyazın  besledik  topraa biraz. Bekleriz yaamur  yaasın. 100 %, ani  bereket taa aaz olacek, nekadar  umutlanardık. İki üç aftadan sora belli  olacȇk  taa ii ne var ne yok», — söledi çiftçi.

 

«Bizim dolayda risklı çiftçiliklän zanaatlanmaa, ama savaşȇrız ekmää  te o ekinneri, angıları dayanȇrlar  kuraklaa. Umutlanȇrız neyi sä  bu  yıl toplayacez «, — söledi agronom Аrseniy Karapirä.

Bu  kurumda “no-tiil”  zamandaş tehnologiyaları kendi  işindä  kullanȇrlar. O verer  kolaylık  zeedeletmää  berekedi kuraklı  klimatta. Ama energiya hem  petrol malları  krizisının beterinä  kırcılar  bir  sıra problemalarlan karşı  gelerlär.

«Paalar  kalktı. Solärka, himiya, toprak beesliyicileri  paalılandılar. Yaamur  hiç yok. Umutlanȇrız, ani kısa zamanda yaamur olacȇk «, — söledi Baurçu  küüyün çifti çorbacılıın başı Pötr  Karapirä.

Baurçi  küüyün  çifti  çorbacılıı,  bakmayarak  krizislan baalı  zorluklara,  kendi  tehnikasını  her yıl  enileder.