Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda.

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar.

“Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah.

Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka dolayların uzmannarı sa kablederlär  finans yardımını sıcak hem energiya ödemesi için. Bu işi yapmaa deyni, Bakannık komiteti teklif eder devlet bücetinä diişilmekleri geliştirmää.

“Administrativ hem teritorial kanonnarına görä bizim iki kasabamız hem Komrat munuţipiyası girmeerlär dolay merkezleri sayısına.  Üüretim kodeksinä görä finans yardımı veriler o üüredicilerä, angıları işleerlär küülerdä hem dolay merkezlerindä. Yazık, ama Moldova büün bu işi esaba almȇȇr, ne olȇr sebep ona, ani üüredicilär 3 yıl bu yardımı  kabletmeerlär”, — söledi üüretim bakanı.

Bundan kaarä Bakannık Komiteti teklif eder diişilmekleri, angıları vereceklär kolaylıı bu uzmannara işlemää Moldovanın hem Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında.

“Alarak esaba teklif edilän kanonu, lääzım zeedelensin temel iş saadı süresi. Bu sayıya girerlär üürenmäk kurumnarın öndercileri, üüredicileri hem uşak başçaların terbiedicileri”, — açıkladı Natalya Kristeva.

Bakannık Komitetinnän teklif edilmiş proekt lääzım bakılsın Gagauziya Halk Topluşunnan.