Kazayak küüyündä işleer üç uşak başçası, angıları yaz zamanında kapanaceklar may bir vakıtta. Neylän baalı bu karar, üürendi Natalya Andrieş.

Uşak başçaları kapanaceklar Kirez ayın 6-da, 15-dä hem 30-da.  Analar bobalar sölerlär, ani taa ii olaceydı  yaslalar çalışsınnar.

«Yazın çok kim işleer. Uşakları yok kimä brakmaa. Keşke yaslalar işleseydi. Kışın suuk, ozaman uşaklar vardı nicä evdä kalsınnar».

 

«Bän küçük uşaklan evdeyim. Onuştan taa büüyücek uşaklarım benimnän evdä olaceklar. Büük kızım 4,5 yaşında, ortakısı 2,5 yaşında, küçüüm dä 10 aylık. Hepsimiz evdä olacez. Ama, elbetki, istärdim yasla işlesin yazın».

 

«Bän işlerim. Kocam yok evdä, onuştan küçük uşaamı büügünnän läzım olacek evdä kalsın. Bir kızım 12 yaşında, küçüüm 11. Elbetki aklım hep onnarda kalacek. İsterim yaslalar işlesin».

Yaslaların uzmannarı hem işçileri dinnenmeyä giderlär, da burada kimi yapılarda düzmek işleri geçirileceklär. Bu iş için annattı Kazayak küüyünün primarı Anatoliy Uzun.  O açıkladı, ani  hazırlanȇr proekt birinci yaslada yısıtmak kotölları diiştirmää deyni.

«Uşak başçasını kapadıynan, biz kesecez gazı, alacez 2 eni kotölu da onnarı koyacez. 3-cü yaslamızda var kanalizaţiya sistemasında problema, onu lääzım çözelim. Ama uşaklar oradaykana, biz işleyämeeriz. 2-ci uşak başçasında da hazırlȇȇrız yapıda sıcaa korumaa deyni proekti. Orda gölgelemäk örtüyü lääzım koymaa hem remont yapmaa. Çalışannar lääzım dinnenmäk vakıdına çıksınnar», annattı primar.

Anatoliy Uzun nışannadı, ani uşak başçalarda  başka işleri da yapaceklar sanitar normalarına görä. Yaslalar açılaceklar ceviz ayın birindä.