Moldovada açıldı laboratoriya angısında kuvannarı zeedeletmäk için ana kuvannarına tohum  konuler. Laboratoriyada var lääzımnı tehnologiyalar ki kuvan genetika fondunu taa ii yapmaa.

Genetika malların kalitesi belli eder kuvan  aylelerin saalıını. Kuvancı Çimişliya dolayın Sagaydakul Nou küüyündän barabar kendi kolegalarınnan işlettirerlär  bir ţikl, anısı verecek kolaylık kuvannarın ayleleri taa  islää büüyüsünnär hem taa ii olsunnar. Bu uurda  hepsi denemeklär  geçerlär üüsek tehnologiyalı laboratoriyalarda. İki yıl geeri USAİD proektin yardımınnan Moldovada açıldı ilk laboratoriya, neredä ana kuvannarına duudurtmak  için tohum  konuler. Ozaman 400 bin ley verildi lääzımnı tertiplerin satın almasına.

“Tehnika paalı, ama üürenmää işlemää onunnan taa da paalı çıker, neçin ki ana kuvannarına duudurtmak  için tohum  konulması için ne okullarda, ne da universitetlarda annatmêêrlar.  Ama o insannara, angıları ii çıkışları bu uurda kazandılar , zor yaklaşmaa”, — açıklȇȇr Pötr Sakara

Kuvancı kaybetmeer umudu, o sayer, ani  en önemli o raatlık, ama kendi düş gütmesini  o hep okadar  aslıya çıkaracek. Büün laboratoriyada  başarılı gider  duudurtmak  için  tohumnarın koyması ana kuvannarına. Bu verer kolaylık  büütmmää  kaavi hem saalıklı kuvannarı, angıları türlü hastalıklara dayanıklı hem onnardan  kaliteli bal olȇr. Pötr Sakara  sayer, ani  erideki genetika materiallar var nasıl  diiştirsinnär yabancı ana kuvannarını.

“Paalı hem import ana kuvannarın  sade beş proţenti var nasıl ilerlesin hem taa kuvancık yapsın. Ama diil herzaman ana kuvannar yapȇrlar ne bizä lääzım”, — nışannȇȇr kuvancı.

Pötr Sakara hep ölä haberledi, ani bu ara o kollegalarınnan sade  satȇrlar ana kuvannarını bal yapması için. Ama ne baalı kuvannarın zeedelenmesinnän, onnar isteerlär birkaç tamızlık ana kuvanını çıkarmaa. Da edecek onnar 250 leydän taa çok, açıklȇȇr kuvancı. Ama aşırıdan ana kuvanının paası  üz evrodan binädän var nicä kursun. Hepsi çekiler klastan hem  havezdän işlemää, urgulȇȇr Pötr Sakara.

“Kuvancılık dünnedä başladı diil zengin insannardan, ama monastırlerdän hem kliselerdän. Bu işi çekedärdi  yaşlı insannar. En baştan bu zanaat özel sayılardı, da başladardılar onu özel insannar”,  — açıklȇȇr Pötr Sakara.

Kuvancılar halizdän dä özel insannar. Başka fermerlardan onnar ayırılȇrlar kendi filosofiyasınnan hem bakışlan yaşamaya.

 

Bu haber hazırlandı amerikalı halkının yardımınnan, angısı verildi ABD Halklararası ilerletlmäk Agentstvosunundan (USAID).