Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär.

Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek.

“Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık prokuraturaya bu işi yapmaa, çünkü sade daava var nicä belli etsin kabaatlı mı, osa diil mi kabaatlı insan. Parlamentä lääzım vermää hepsi faktları deputatın kabaatı için”, — açıkladı kanon proektinä kayılsızlıını Komunist hem soţialist blokundan Parlament deputatı Oleg Reydman.

ŞOR partiyasından Parlament deputatı Marina Tauber nışannadı, ani bölä bir kanon proektinnän onnarın partiyası birkaç yıl geeri taa çıktıydı.

“İlk sıra bizim partiyamız bölä bir kanon proektini sizä taa 2019-cu yılda teklif ettiydi. Biz, elbetki, kendi seslerimizi bu kanon için verecez hem ikinci okumaya kadar kendi tekliflerimizi açıklayacez. Taa bir sıra nışannȇȇrım, ani bizä yok nedän korkmaa”, — söledi Tauber.

PAS partiyasından deputat Vasiliy Grȇdinaru nışannadı, ani bu kanon verecek kolaylık soruşu politikadan ayırmaa.

“Biz çok lafettik polika oyunnarı için. Bu kanon verecek kolaylık soruşa, diil politika, ama kanon tarafından bakmaa. Bu iş yapılȇr onun için,  ani gelmesin deyni burayı prokuror, hem başlamasın burada “konţerti”, angısı için biz çok lafederiz. Biz lääzım verelim seslerimizi bu kanon için”, — söledi Vasiliy Grȇdinaru.

Kanonu açıklamaktan sora Moldova Parlamentin 64 deputatı ilk okumakta proektä kayıllıını verdilär.