Her yıl  Hederlez ayın 18-dä muzey zaamitçileri kendi zanaat yortusunu nışannȇrlar.

Komrat regional  istoriya muzeyı  avtonomiyada yaşayan halkların istoriya hem kultura adetlerini  koruyȇr. Neçin bizim zenginnilekleri lääzım korumaa hem toplamaa, annattı muzeyın başı Vladislav Marinov.

«Müzeyi korumaa — o bizä pek önemli bir iş. Biz üüreneriz hem toplȇȇriz her bir informaţiyayı istiriya için. İşimizi ilerlederiz. Bizim uşaklarımız pek meraklanȇrlar hem beenerlär bizä gelmää. İstoriyasız yok geleceemiz», — annattı o.

Büün  muzeydä 16 bindän  zeedä eksponat  var.

«Bizdä var  evelki eksponatlar – pala, yorgan, peşkir, çiiz. Çok yıllar insannar savaşardılar da toplardılar bu eksponatları. Bizim milli gıimnerimiz pek meraklı. Bizdä taa var susaklar da», — açıkladı muzeyin arhivlerini düzenleyän Georgiy Tukan.   

Regional muzeyi açıldı 1969 yılda. O sayılȇr en önemlı muzeylerin biri .Moldovanın üülen tarafında. Komrat istoriya muzeyi girer turistik marşrutuna.