İnformaţion tehnologiyalarında TEKWİLL merkezi açtı kendi kapularını Komratta. Bu maasuz proekt angısı giriştirleneer Amerika hem Şveţiya Büükelcliklerin yardımınnan.

Tekwill merkezın açılması — o yeni bir punkt, ne verecek kolaylık doorutmaa soţıal ekonomika  durumunun ilerlemesina, söledi  Gagauziya Basşkanı İrina Vlah.

Bu merkezda geçirilecek üüretmek toplantıları informaţion tehnologlyalarına herbir uurda, angıları cuvap eder  büünkü zamanın istemeklerina, söledi TEKWİLL proektlerin başı Anna Kiriţa.

Burada studentlar hem kalan genölar da yakışacek alsınnar yeni bilgileri, kabletsınnar maasuz zanaat yada dııştırsınnar kendi zanaatlarını IT sektoruna. Bu vercek kolaylık durgutmaa gençlerın sınır aşırıya gitmesini.

Bu IT merkezi buluner Komrat devlet Universitedin ikinci katında. Bu uura deyni yapıldı remont işlerı, getirildi zamandaş tehnika  ki taa effektiv olsun  üürenmek proţesi studentlera hem büük klasslarda üürnicilera, söledi KDU rektoru Sergey Zahariya.

Hep büünkü açılışta büük klasslardan üürenicilar tanıttılar kendi proektlerini ekologiya uurunda, angıları koruyaceklar tabiatı, ama onnarın giriştirmesi informaţion tehnologiyalarsız olmaz.

Bu merkez bir vakıda buluner Komrat devlet Universitredinda, ama ötää dooru var umut anı olacek çok taa büük bir merkez IT Digital Hub proekti gerçekleştirdiynän.