Zorlukları,  angıları  var Gagaziyanın  Saalık  sistemsında,  açıkladılar  Gagauziya  Başkanı  İrina Vlah hem Çadır  dolayın medik  kurumnarın başları. Onnar nışannadılar,  ne yapıldı  bitki yıl saalık uurunda.  

Çadır  dolayın mediţina kurumnarında 578 uzman çalışêr. Onnar vererlär mediţina yardmını  62 bin yaşayana Çadır, Tarakliya, hem Bessarabka  dolaylarından. Ki yapmaa bu kurumnarın işini taa verimli, Gagaziyada işlettirildi  genç uzmannarı yardımnamak programası. Bu uzmannar kablederlär lgotaları hem posobiyaları. Bu yıl işlettirildi taa bir yardımnamak programası, haberledi Saalıı korumak  bakannıın başı Svetlana  Duleva.

«Taa bir programamızı  bu yıl ilerlederiz, agısına görä biz, kuvetlär ,  herbir medik universitedin studentına  öderiz stipendiyayı , kim ileriya dooru  gelecek Gagaziyanın medik  kurumnarında  çalışmaa», — söledi Duleva.

Gagaziyanın  Saalık   sistemasına bitki yılların süresindä avtonomiyanın   bücetindän dooruldu 30 million  ley hem taa 9 million partnörların yardımı, haberledi  Gagaziyanın Başkanı İrina Vlah.

«Bizä  deyni  pek önemli, ki  üüretmäk hem mediţina  kurumnarı  olsunnar  üüsek uurda. Onuştan,  herbir  medik  kurumunda  savaşêrız  olsun  hepsi  üüsek uurda,  bizim Saalık  kurumnarında  olsun  kolaylık   insannarı ii uurda alıştırmaa. Var  taa bir  kahırımız, ani etmeer  mediţina uzmannarı, bu  problemayı   biz çözeriz, isteriz  doktorların zanaatı olsun istenilän», — nışannadı başkan.

Medik uzmannarını yardımnamak programası işlettirildi 2019-yılda. Ona görä Gagauziyaya mediţina kurumnarına geldi 18 uzman.