İki aftadan sora Gagauziya Halk topluşu hem Parlament arası komissiya plannȇȇr sıradakı toplantısını. Ofiţial buluşmakta neetleniler kabletmää proekti, angısı baalı anmak taşlarlan hem başka kultura sferalarlan.

Gagauziya Halk topluşu  hem Parlament  komissiyasın ofiţial toplantısının gününü belli etmää  deyni  lääzım ekspert toplumu hazırlasın maasuz proekti, nışannadı  Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu.

«Geçirmää deyni toplantıyı ekspertlerdän lääzım olsun maasuz proekt. Herzaman buluşmak kolay geçmeer. Kimär sıra  ekspertlerä lääzım vakıt. Beki, bir ay hazırlasınnar deyni  proektleri», — açıkladı Georgiy Leyçu.

GHT  başının yardımcısı çızgiledi, ani iki  komisiyanın arasında sıradan bir buluşmak oldu Kişinövda, ki  uydurmaa kanonnarı Moldova Konstituţiya normalarına görä. Georgiy Leyçu nışannadı, ani buluşmanın süresindä deputatlar annaştılar iş plannarı için iki  iş  grupaların arasında.

İki parlamentin arasında iş grupası kurulduydu 2015-ci  yılda deyni Gagauziyanın varolmasınnan baalı kanonnarı uydurmaa respublika kanonnarınan Konstituţiya normalarına görä. Parlament  hem Halk Topluşu  arası  komisiyasının ön daavası  -merkez hem  dolay kuvetlerin  kompetenţıyalarını ayırmaa hem  kurmaa  mehanizmayı, angısına görä  faydalı  iş  kurulacȇk  iki kuvet  dalların arasında.

«Nesoy  çıkış var nicä  bulmaa durumdan, ki Gagauziya kendi haklarını geri kazansın vergilerin kontrol etmesindä, ki vergi kurumu işlesin Bakannık Komitetin strukturasında olarak, nicä bunu ölä dä baktırȇr kanon», — söledi Georgiy Leyçu.

Halk Topluşu başının yardımcısı  nışannadı, ani enidän lääzım bakmaa Kanonu prokuratura için, ki  Gagauziyanın prokuroru girsin Devletin Üüsek prokurorlar sovetinä, hem  seçimnär Kodeksindä diişilmekleri yapmaa. Ozaman  avtonomiya Parlamentä kendi temsilcilerini ayırabilecek.

Foto — preview: Parlament.md