Komrat şahmatı-şaşki klubunda  geçti  devlet  turnirı İkinci Dünnä cengin veteranın Valentin Çavdarovun adına. O topladı  devletin en ii şahmatı oyuncularını. Dört günün içindä  sportçular geçirdilär 9 partiya da belli ettilär en kaavileri.

Turnir geçti kızgın, partiyalar gidärilär saatlarlan, çünkü  kimsey istemäzdi kalmaa aşaa. Nicä nışannadı  yarışmakların baş daavacısı  Andrey Çeşmeci, şahmata  oyunu  Gagauziyada ilerleer, ama yarışmaklara regionun diil hepsi bölümnär getirdilär  sportçularını.

Yarışmakların neeti — şahmata  oyunun  ilerletmesi, sport ustalıın  kaldırılması uusek uura, hem  dostluk baallantıların  kurulması. Bundan kaare belii etmää en kaavileri.  Trenerların laflarına görä, uşaklar  büük hodulluklan pay alȇrlar turnirda da göstererlär kendi becermeklerini.

«Pek sıcak  bizi kablettilär,  bän sıkça gelerim  Komrada.  Bän beenerim burasını, uşaklar da büüyerlär  kendi ustalıında”, — söledi Sergey Bargan, halklararası sport uurunda master.

 

“Geografiya geniş. Turnir meraklı, 15 keret geçiriler.  Adetlär korunȇrlar, da yıl -yıldan biz geçireriz turnirı”, — söledi Vladimir Prikladov, şahmata trenerı Ungenı  kasabasından.

 

“Nicä her keret,  konkurenţiya üüsek. Kişinövdan gelerlär gençlär,  zor geler taramaa”, — açıkladı şahmata oyuncusu Viktor Danilov.

Şahmata taftalarında güreş gitti diil kolay, hepsi konkurentlar  ustaydılar kendi yaş kategoriyalarında, ama diil hepsi taradı 9 partiyada da çıktı finala. Bu yarışmaklarda gençlär aldılar büük becermek veterannardan.

“Oynadım ii, benim dostum hep ölä, biri bizim komandadan büün oynadı diil ii, da bütün komanda gücendi”.

 

“Şindi bän tarattım, zerä  konkurentım pek kaaviydi”.

 

“Turnir geçer pek ii, ama bitki partiyayı bän tarattım, bana etişmedi ruh”.

 

“Bana zor, zerä burada kaavi oyuncular. Becerikli, dört -beş yıl zanaatlanȇrlar”.

Hepsi turnirin tarayıcıları kablettilär  gramota, ödülleri hem para baaşışlarını.

Adamnarın aralarında ilk eri  kazandı  Sergey  Bargan Kişinövdan, çocukların arasında 14 yaşınadan  ilk eri kazandı Vitaliy Jimji Komrattan hem  10 yaşınadan pay alannarın arasında  tarayıcı oldu  Vadim Novak Komrattan.

Karıların aralarında  ilk eri kazandı  Ekaterina Kiräkova , kızların arasında 14 yaşınadan  taradı  Milaniya Zueva, 10 yaşınadan  en ii oldu  Aleftina  Deli.