Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının administraţiyası  geldi  Gagauziyaya, ki  tanıştırmaa liţeyi bitirennerini bu üüretim kurumunnan.  İki  günün içindä  akademiyanın temsil edenneri bulundular Komratta hem Çadırda. Buluşmaların baş  neetiydi inandırmaa gençleri gelmää üürenmeyä bu üüsek okulda.

Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyası türlü zanaatlara görä uzman hazırlȇȇrlar. Akademiyaya var nicä  gelsinnär  üürenmää diil  sade  çoçuklar, ama kızlar da.

«Geldik Komrada, ki  başarannara temsil etmää  bizim üüretim  kurumumuzu. Umutlanȇrız, ani  gençlär  isteyeceklär  gelmää  bizdä  üürenmää», — haberledi İgor  Sofronesku, Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının bilim işlerdä  prorektor.

30  minudun içindä  asker akademiyasının temsilcileri Komratta başarannarı tanıştırdılar  üüretim kurumun kolaylıklarınnan.

«Bän  Kişinöva isteerim gitmää  üürenmää. Şindi düşünerim, ama  devlet universitetini  yada  tehnikimu  ayıracam», — paylaştı plannarınnan liţeyi bitirän Aleksandr  Kovalenko.

 

«Prezentaţiyadan annadım ne asker akademiyası  studentlerinä  verer hem ne isteer  onnardan, angı dokumentleri lääzım getirmää. Bana deyni  faydalı  bilgilär», — söledi taa bir liţeyi bitirän Mihail  Arnaut.

Te onnar, kim isteer  vermää  dokumentlerini  Akademiyaya, lääzım olacȇk  onnarı erideki  asker  merkezinä versinnär.

«Lääzım danışmak kiyadı verilsin, duuma kimniin kopiyası, kanona karşı kabaatlı tanınmaması  için kiyat, bakalavr  diplomun kopiyası, avtobiografiya, 6 renkli foto, medik kurumundan saalık kiyadı. Hem  girmää  deyni üürenmeyä lääzım saalık kaavi olsun», — açıkladı Gagauziyanın askerä alan bölümün başı Grigoriy Kaypak.

Asker  akademiyasına  kablederlär  sade  dosyaylan, angısını  lääzım olacȇk  Erli asker merkezinä vermää. Danışmaklar kabledilerlär Çiçek ayından Orak ayınadan. Akademiyada  üürenerlär  3 yıl hep orada bulunarkana hem devlet dilindä. Üürenmäk, akademiyada yaşamak, medik yardımı, doyurmak, giimneri üüretim kurumu  parasız studentlerä verer.

Baş foto alındı noi.md saytından