Gagauziyada Baurçu küüdä geçti  grek-rim  güreşindä açık çempionat. O topladı  Moldovanın 13 en kaavi komandasını. İki  matta  güreştilär  çocuklar türlü aarlık kategoriyalarda.  Yarışmaklar  belli ettilär en iileri bu sport çeşitindä.

Gagauziyanın açık çempionatı topladı diil sade regionun en kaavi güreşçilerini, ama bütün devlettän dä. İki matta  güreş gitti kızgın  hem meraklı.  Kim sa istemäzdi kalmaa aşaa, kullanıp kuvedini hem bilgilerini, kim sa kalktı şannı pyedistala, kim sa etişmedi yarı finala da.  Uşakların laflarına görä, yarışmaklar hazırlı üüsek uurda, matta da konkurenţiya büüktü.

“Çempionat geçer  pek ii urda”.

 

“Lääzım ilerletmää  güreş kulturasını. O pek önemli, da onda pek çok gözäl priyömlar var. Pek ii tehnika”.

 

“Diil prost konkurenţıya, zerä var kaavi da,  yufka da çocuklar”.

Mat dışında kendi  uşakların güreşini gözledärdilär hem doorudardılar onnarı  trenerları.  Maasus bölä yarışmaklarda belli olȇrlar en kaavilär, angıları tanıttıraceklar devleti halklararası uurunda.

“13 komanda bütün devlettän, yakın 100 sportçu pay alȇr, konkurenţiya pek büük, zerä toplandı en kaavilär”, — söledi Vitaliy Lavrik, grek-rim güreşi trenerı Yalovenı kasabasından.

 

“Açık çempionat, angısı geçer Baurçuda, pek ii,  zerä pek çok komanda  geler,  nicä kaavilär sport  internatından, taa uyfkalar da, olȇr bir  aarlık kategoriyasında, var  bölä, dä ölä dä  uşaklar. Güreşerlär çok uşaklar,  kablederlär çok becermek”, — nışannadı Sergey Samko, grek-rim güreşi trenerı Soroka kasabasından.

Kutlamak laflarınnan  pay alannara danıştılar musaafırlär hem küüyün, okulun başları. Bölä  yarışmakların  geçirmesi oldu adet  Baurçuda,  neçinki  burada  çalışȇr  grek-rim güreşi bölümü.

“Biz var nicä geçirelim  yarışmakları bütündän, hep ölä Gagauziyanın açık çempionatını grek-rim güreşindä,  Baurçu bizdä her keret grek — rim güreşinnän baalı. Söleyeceydim, ani Baurçu hem klasika sinonim lafları. Bän kutlȇȇrım sizi bu turnirlan”, — söledi Gagauziya sport hem gençlik bakannıın başının yardımcısı Pavel Tulba.

 

“Biz gördük çok meraklı güreş. Hepsinä isteerim adamaa  ii başarlar. Bän umutlanȇrım, ani biz ileri dooru görecez  pek  gözäl  güreşleri”, — söledi çempionatın baş daavacısı Sergey Mureyka.

Baurçu küüyüdä  grek-rim bölümü çalışȇr 10 yıldan zeedä. Trener İlya Telpiz  terbi etti  çok  çempion, angıları taradılar üüsek erleri türlü yarışmaklarda.  Büün o ilerleder  bu işi da örnek buna  uşakların taramakları.

Finala  çıktılar  en kaavi  devletin güreşçileri hem kablettilär ödülleri, kubokları,  diplomnarı hem para baaşışlarını.  Komandaların aralarında  ilk eri kazandılar  Baurçu sportçuları, ikinci  Kişinöv komandası, üçücü dä Kişinöv sport liţeyı oldu.