Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi.

Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär.

«Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor.

Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli etmää hepsini, kiminnän hasta adam kontakt etti, Georgiy Geţoy.

«Adam evli, var büük çocüü, o da evli, var üç uşaa. Hepsi onnar hem karısı aşılı. Ama hasta adamın karısı diil aşılı», — açıkladı doktor.

Nicä nışannadı Georgiy Geţoy, kızamak hastalıın ulaşmak vakıdı 21 gün kurer. Da hasta adamın karısında derdin nışannarı belli olmadıklar.

«Sanȇrım ani eni hastalanmak olayları olmayacek. Saalık merkezinä yollandırıldı kiyat lääzımnı ölçülärlän, angılarını onnar lääzım yapsınnar deyni engellemää kızamak hastalıın yayılmasını. 10 günümüz var taa, gçzledecez. Ama sanerım eni hasta olmayacek», — söledi ȇpidemiolog.

Bitki keret kızamak hastalıı Valkaneşttä razgeldiydi 2018-ci yılda. Ozaman 35 kişi ulaştı da çoyu onnardan uşaklardı, hatırlattı Georgiy Geţoy.

«Hastalandılar dinni insannar, kızamaa geçirdi may hepsi onnardan, neçin ani diildilär aşılı bu hastalıktan. Kızamaa onnar getirdilär Moldovanın poyraz tarafından, neredä katıldıydılar nesoysa dinni toplantısına», — söledi doktor.

2018-ci yılda kızamak hastalıın beterinä Moldovada haberlendi turuncu korkunçluk uuru. Ozaman 300-zä yakın  kişi hastalandıydı. Ulaşmak olayların çoyu belli edildiydi Çadırda, Valkaneştä hem Ungenıda. Bu hastalıınnan başarılı güreşmeşmäk — o aşılamak.