Bu günnerdä kendi sıradakı duuma gününü kutladı Gagauziyanın peetçilerin birisi — Pelageya Filioglu. “GRT” CK jurnalistleri kutladılar onu bu gözäl yortuylan hep o vakıt üürenip, neylän Pelageya Mihaylovna karşılȇȇr sıradakı yaşını.

Pelageya Filioglu peetçi olarak Gagauziyada bilinmää başladı birkaç yıl geeri. Ama yazmaa o taa çoktan, şkolada gagauz dili hem literaturası üüredicisi  işläärkana başlamıştı. Okadar ki, yazıları yıllar boyunca tefter yapraklarında vakıdını bekläärmişlär.

“Ne interes iş bu yaşamakta görerim, herbir işi isteerim denemää: dikmää mi, örmää mi, imää mi yapmaa. A yazmaa da şakacıktan başladım uroklarda”, — paylaşȇr Pelageya Mihaylovna.

Pelageyä Filioglu Beşalma küüyünün şkolasında 35 yıldan zeedä üüredicilik etti. Yaratmalarını  büünkü gündä  tiparlȇȇr türlü dergilerdä hem gazetalarda. Kendisi avtor dünneyä  bildirdi 4 yaratma toplumunu.

“Burada halkımın örtüsü, zaametli yaptıklar sırada, ba sevinç, ba kahır türküsü, döküler çırtmalı avada…”. Yazdım ne var içimdä, neçin deyni nereyi dä biz aşırıya gitmesäk –beni çeker burayı. Benim burada göbääm kopmuş, burada da geçinecäm”, — söleer peetçi.

Filiogluların aylesi, başka aylelerä benzämeer, herzaman eşinnän barabar –evdä dä, konuşta da, kırda da. Bu birlik hem annaşmak yolu  50 yıldan zeedä ayleyi götürer. Bunda, ama, büük rolu oynȇȇr annaşmak, nışannȇȇrlar karı-koca.

“Belli ki, en ilkin aşaa kalmaa biri-birindän hem da varkana sevda o, belli ki, toplȇȇr, nesoy da olmasa- şamatalık mı, zorluk mu — sevda tutȇr hepsini”, — açıklȇȇr Pelageyä Filioglu.

 

“Uşaklarlan da annaştık gözäl. Var torunnarımız, torunkalarımız. Hererdä: komuşularlan da, senselelärlän dä, raametli ana-bobalarlan da yoktur oldu bir dä kavga ne benim tarafımdan, ne dä onun tarafından”, — söler Pelageya Mihaylovnanın kocası, peetçi Vasi Filioglu.

Diil çoktan Filiogluların aylesinä büük bir kısmet uuradı, torunnarın birisi dünneyä evlad getirdi, bununnan sevindirip hem taa da kısmetli yapıp däduyu hem babuyu.

“Şükür Allaha eşim saa, ayläm bütün. Uşaklarım saa-selem. Etiştik torunkanın kızçaazına. Yaşamam ortaca gitti, ne pek yukardan, yada pek aşaadan-yok nicä deyim. Ama sanȇrım, ani kısmetliyim, neçin deyni uşaklarımnan, eşimnän barabar yaşadık”, — annadȇr Pelageyä Filioglu.

Pelageya Filioglu bütün yaşamasını yaşȇȇr,  çalışȇr hem yaradȇr kendi duuma erindä.  Sayer, ani gençlär dä kendi ana tarafını lääzım sevsinnär.