Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä.

Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep ölä gösterdilär karakterını  da matta koyup kuvedini    getirdilär Gagauziyanın kumbarasına sıradakı ödülleri.

 “Bän  geçirdim üç güreşi. İlk güreştä bän diyardım, ani  konkurentımı şindi koparacam,  bän çekettim ilk priömdan onu taramaa, da güreşin bitkisindä attım konkurentı ipona, da taradım ”.

“Yarışmaklar geçtilär pek ii,  bizim komanda pay aldı üüsek uurda.  Benim çeki kategoriyamda beş kızdı, da hepsi güreşlär geçtilär ii.  Biraz şüpeliydim. Benim  konkurentlarım internattan  pek kaaviydilär. İlk iki güreş taa kolaydılar, üçüncü taa kaaviydi, o üüsekti bendän”.

“Geçirdim dört güreş da taradım üçüncü eri. İlk iki konkurent   ilindi, ama kalanı zordu. Da bän  yoruldum  da may ayaktan düşmedim”.

Çoyu uşakalara   bu yarışmaklar ilktilär , ama buna bakmadaan  onnar  üüsek uurda  pay aldılar yarışmaklarda  da kalktılar şannı pyedistala .  Sportçuların laflarına görä  bu sade ilk adım  sport karyerasında.

 “ Zordu, pek zordu, zerä ilk yarışmaklarım benimdi,  bendä sade dört sopernikti , da taradım sade üçüncü eri”.

“Bän geçirdim üç güreşi , onnardan birini tarattım, ikisni taradım”.

Çok vakıdın içindä  uşaklar  sıkı hazırlandılar  zalda, ki üsek uurda pay alma  devlet çempionatlarında da trenerın işi boşuna  kaybelmedi. Trener Pötr Kuru urguladı, ani seviner uaşkların taramaklarına , angıları gösterdilär ii çıkışları iki dzüdo yarışmaklarında.

PÖTR KURU  MD Şannı dzüdo hem sambo trenerı:

“Bizim en küçük dzüdoistlär  gästerdilär, ani gideriz dooru yoldan,  da ne bän onnardan beklärdim , onnar yaptılar.  Var iki bronz ödülümüz , hem çempion oldu Nedälko Roma. Bizim kızlar da üüsek uurda pay aldılar.  Çocuklar aşaa kaldılar biraz kızlardan,  bän sayȇrım,  ani bu baalı kaavi konkurentlarlan.  Ama kızlar gösterdilär üüsek güreşi, maasus  Daşa Vlah  taradı hepsi konkurentlarını ipona”.

Sportçular  kazandılar ikinci hem üçüncü erleri sambo güreşmesindä. Trenerın laflarına görä, bu sport çeşitindä uşaklar koyup kuvedini,  ensedilär  kendi konkurentlarını , ama var taa neyä üürenmää.

PÖTR KURU MD Şannı dzüdo hem sambo trenerı:

 “Güreştilär kadetlar,  bän sayȇrım, ani orada da ii pay aldılar, da bän gittim orayı debütantantlarlan.  Onnar çoktan pay almadılar sambo güreşindä, ama hep okadar  getirdik  bir ikinci hem iki üçüncü eri. Kalanı da   gösterdilär kaavi güreşleri”.

Bu dinnenmäk günnerindä  Komrat regional liţeyindä geçecek  Gagauziyanın dzüdo açık çempionatı  , neredä pay alacek 10 toplum bütün devlettän . Pötr Kurunun terbiedenneri bu afta sıkı hazırlanȇrlar, ki  kazanmaa ödüllü erleri gelecek yarışmaklarından.