Komratta büün oldu iki yolrazgelmesi. Birindä yaralandı uşak 11 yaşında, öbüründä polis uzmanı.

Bir yol razgelmesi oldu  Lenin sokaanda, angısında yaralandı  uşak 11 yaşında. Nicä haberledilär poliçiya izmetindä, Opel Vectra arabasını kullanardı 18 yaşını  tamannamamış Komradın yaşayanı, nagısının hakkı arabayı kullanmak için yok. O göremedi yolu geçän uşaa da urdu onu hızlı gidärkana.  Uşacıı  kötü halda götürdülär Komrat bolniţasına. Doktorların laflarına görä uşaan durumu aar, onu  götüreceklär Kişinöva.

“Uşaa getirdilär yol razgelmesindän sora. Uşak buluner komada.  Çok yaraları vardı.  Çaardık san aviaţıyayı,yaptık hepsi lääzımnı kontrolleri. Bekleriz ki geçirmää onu Kişinöva, uşak 2009 yılda duumalı, 11 yaşında”, — açıkladı Komrat dolay bolniţasının başın yardımcısı Konstantin Yanioglo.

Poliţiya izmetindä haberledilär, ani  yol ragelmesi aaraştırılȇr.

“2022 yılın  çiçek ayın  21 dä  saat 13:46 poliţiya inspektoratına geldi telefon , ani Lenin hem  Çkalov sokakların köşesindä oldu yolrazgelmesi. Zaametçilär geçirerlär kontrol etmeyı, angısının çıkışlarına görä kabledilecek karar kanona görä”, — açıkladı poliţiya Bakannıın pressa izmetçisi Olga Dutka.

İkinci yol razgelemesi oldu Gavrilov sokaanda yakın “Mariya” tükeninä, neredä uruldu iki araba.  Biri Dacia Duster  poliţiya  arabası  hem miniven.  Maşınada oturardılar poliţiya zaametçileri. Onardan biri yaralandı. Miniven kırdı  bir evin tokatlarını. Maşınalar ikisi dä zararlandı.