Paskellä  yortusuna karşı bizim kasabamız taa gözäl olȇr. Komratta eni brusçatka koyuldu.

Gagauziyanin yaşayannarı pek sevinerlär, ani Paskellä yortusuna karşı eni brusçatka koyulȇr.

“Ko diişsin dolayanı. Pek islää”.

“Taa ilin gezecez”.

“Bu pek islää. Bän ölä sayȇrım”.

“Bu pek lääzım insannara”.

Eni brusçatka koyuldu klisenin önündä.

«Paskeleya karşı bu iş yapılȇr. Andrey Valkov bu neetlerä 70 bin ley verdi», — açıkladı bu işleri yapan kurumun sayıcısı Marina Levintiy.

Komrat primariyasının tertiplemäk uurunda baş uzmanı Aleksandr Peykov annatı, ani bu iş yardım eder gözelletmää Komradı.

«Paskelä  için bu bizä bir büük baaşış .Eni elektrık sisteması  hem brusçatka koyuldu”, — söledi Peykov.  

Paslellä için Komratta pek çok iş yapȇrlar kasabayı tertiplemäk için.