Komrat sport  liţeyindä ödülleri kazanmış Moldova serbest güreşi çempionatında sportçuları şannı kutladılar trenerlar hem terbiedilennär.

Komrat sport liţeyindä oldu adet geçirmää yortulu oluşları çocuklar  hem onnarın trenerları için, angılalrı  kazandılar çempion titulunu yada II, III erleri devlet hem halklaraası yarışmaklarında.

Geçän dinnenmäk günneri  iidilär bizim güreşçilerä deyni. Devlet yarışmaklarından onnar getirdilär ilk, ikinci  hem üçüncü erleri.  Nicä urguladılar trenerlar İlya Esir hem Födor Tukan, komanda  üüsek uurda  tanıttırdı üürenmäk kurumunu.

Bitki iki yılın içindä pandemiyanın vakıdında çocukların yoktu  kolaylıkları  çıkmaa yarışmaklara.  Devletin çempionatı verdi  kolaylık  göstermää kendini, ne üürendilär bu vakıdın içindä.  Tarayıcıların laflarına görä,  güreşlär  geçtilär kızgın  hem kaavi.  Birazı  karşı karşıya geldilär dostlarınnan hem komandadan  güreşçilerinnän. Nicä söledilär  çocuklar,  “mat dışı biz dostuz, ama matta konkuren olȇrız”.

“Güreştim ilk er için Seröja Kılçiklan, da tarattım ona. Finala çıkmaa deyni  güreş kaaviydi. Taradım konkurentımı sayıylan 6:2. Etmedi tehnikam hem karakter”, — söledi ödül kazanannarın biri.

Yarışmaklarda  pay aldı  sport liţeyın  taa bir sportçusu  İrina Vlah, angısı güreşti  konkurentlarlan, angıları taa büük ondan, da  kazandı  ikinci eri.  Plannarda gelän yıla  taramaa çempion titulunu.

“Benim aarlık kategoriyamda iki kız vardı, pay aldım ii uurda. Taradım ilk güreşi, tarattım ikinciyi. Bizim komanda  ii pay aldı yarışmaklarda. Bän savaşacam taa sıkı hazırlanmaa da gelän yıla taramaa”, — söledi İrina Vlah.

Sıradakı çempionat  verdi kolaylık sportçulara  göstermää kendilerini  hem görmää kendi beceriklik uurunu, hem neya taa lääzım işlemää.

Sport liţeyın  başı Harlampiy Hor  şükür etti  trenerları hem uşakları, ani onnar koydular  kuvetlerini  da gösterdilär üüsek çıkışları devlet uurunda.

“İsteerim sölemää , ani çocuklar sıradakı keret bizi sevindirdilär bu yıl da.  Bizdä var ödül erleri. İsteerim şükür etmää  terbiedilenneri  İlya Esirı hem Födor Tukanı onnarın işi için”, — söledi Harlampiy Hor.

Devlet çempionatında  serbest güreşmektä  Sergey Kılçık  kazandı ilk eri, da kabletti hakı tanıttırmaa Moldovayı Eropa yarışmaklarında, angıları geçeceklär  Buharest kasabasında  kirez ayında.