Geçti dinnenmäk günneri  Moldova futbol çempionatın “A” diviziyasının 18 — ci turu geçti. Onda  karşı — karşıya geldilär  iki futbol klubu Gagauziyadan: “Olimp” Komrat kasabasından hem “Sukliya”  Çadır kasabasından. Matç geçti Çadırda merkez stadionunda da oldu meraklı hem kızgın golların sayısınnan.

Oyunun 10-cu minudunda meydanın çorbacıları çıktılar ileri urup golu musaafirlerin tokatlarına. Okadarki matçın çıkışına görä  Çadır futbolistleri tutturamadılar taramayı da kaçırdılar kendi tokatlarına iki gol. Bu takım  futbol klubu “Olimp” Komrattan  aldı  musaafirliktä kendisinä deyni  önemli taramayı da yaklaştı turnir tablosunda en kaavi beş  komandasına.

Hep bu çevredä  “Bucak canavarları” hep ölä taradılar  bu klubu sayıylan 3-2. Gelecek tur çempionatın A diviziyasında geçecek çiçek ayın 22-23 dä. Matçların çeketmesi saat dörttä.

Lääzım urgulamaa, ani  gelecek turunda futbol klubu Olimp kabledecek evdä  yarışmakların liderını Şerif-2 klubunu. Matç geçecek  çiçek  22 — dä Çadır  kasabasının stadionunda. Matç çekedecek saat dörtä.

Çiçek ayın 16-da Moldovanın  futbol çempionatın “B” diziviyasının  “Üülen zonanın”  17 -ci turu geçti, neredä pay alȇrlar futbol klubları Gagauziyadan.

Cümertesi günü  iiydi regionun komandalarına deyni: iki taramak, iki birtürlü sayı hem bir taratmak.

Futbol klubu “Sokol” Kıpçaktan  taradı üç puan oynamadıınnan — onnara verildi tehnika uurunda taramak sayıylan 3-0. Sebep buna oldu o, ani  “Dinamo – Plus” komandasını çıkardılar çempionattan.

Maçta iki gagauz klubların aralarında “Saksan” hem  “Kongaz”.  Musaafirlär Kongaz küüyündän tatardılar  çorbacıları, urup onnarın tokatlarına iki gol.

Futbol klubu “Mayak”  Kirsovo küüyündän kabletti kendi meydanında “Slobodziya Mare” komandasını da kolverilmiş kendi tokatlarına goldan sora, aldı oyunu üstünä da urdu konkurentın tokatlarına golu. Bu takım matçın çıkışı oldu 1-1.

“Oguzsport” komandası Komarttan kabletti Çadır  muniţipiyanın  stadionunda üülen zonanın  “B” diviziyasının  liderini  “Stȇuçenı” komandasını, okadarki matç belli etmedi tarayannarı. İkisi dä klublar uramadılar biri-birinä golları. Oyunun çıkışlarına görä, “Oguzlar” indirdilär  çempionatın  liderını  turnir  tablonun ikinci erinä.

Gelecek tur  geçecek çiçek ayın 23-dä. Matçlar gekedeceklär saat 16-da.