Moldovada COVİD – 19» hastalıınnan baalı hatalı durum başka yok. Maskaları da var nicä giimemää. Ama mediţina uzamannarı nasaat ederlär insannara taşımaa onnarı kapalı erlerdä hem da cümnä transportunda. Nesoy  taa ölçülär kabledildilär Millet Saalıı korumak komisiyasınnan, üürendi bizim televizion grupamız.

Ondan sora, nicä  hatalı durumu Millet Saalıı korumak komisiyası yok etti, antikovid kuralları da şansora diil aktual.COVİD – 19-lan hastaların sayısı iisildi, ama hep okadar Komrat kasabasının Saalıı Korumak merkezinin öndercisi Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insan lääzım uzak bulunsun biri – birindän kalabalık erledä, sık ellerini yıkasın hem da olsun pek cuvaplı hastalıın ilk nışannarı peydalandıynan. Herbiri var nasıl korunsun maskaylan, onu taşımaa dil lääzım, bu sade nasaat.

«Hepsi ȇpidemiologiya kuralları zapedildilär, da buradan çekiler o, ani maskaları biz taşımȇȇrız, yok bişey, yaşayacez nicä iki yıl geeri. Biz iki yılın içindä sınaştık taşımaa maskaları. Örnek – bän, şindän sora sınaştım maskaya, onsuz sansın etişmeer naşeysä. Kimsey sizä bişey demeyecek er maskanız olmayacek üzünüzdä», — söledi Saalıı Korumak merkezinin öndercisi.

Avtonomiyanın yaşayannarı sevinerlär, ani  Сovid-19 hastalıından baalı kurallar zapedildilär.

«Elbetki, şindi  ta kolay olacek. Bän taa ileri da savaşardım taşımamaa maskayı. Bän dayanamȇrım ona. Çok saa olsunnar, ani zapetillär».

«Onsus ta kolay solumaa. Çıktıynan tükkenerdän zor o üzerä, ani maskalarlan terlersin» .

«Açan görerim, ani var çok insan, yada avtobuslarda, bän giiyerim, yanımda taşıyȇrım. Ama kasabanın içindä maskasız gezerim».

«Maskayı var  nasıl taşımaa orada, neredä çok insan toplu».

«Neredä çok insan var, lääzım giimää. Bän çok taşıyamȇrım maskayı, neçinki söluyamȇrım».

Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insannar lääzım korunsunnar  Paskellä yortularında.

« Herlim  bişey olarsaydı, Saalıı korumak milli komissiyası karar verecek, dönecez mi kurallara, yada dönmeyecez mi», — söledi o.

COVID-19 hastalıın aar formasından  korunmak için uzmannar nasaat ederlär koymaa vakţinayı.

Moldova saalık ministerliin haberinä görä, bitki 24 saadın içindä Covid-19 belli oldu 13 kişidä bütün devlettä.