Baurçu küüyün bibliotekasında geçti tombarlak masa hem sergi, baalı yazıcının, peetçinın Dionis Tanasoglunun100 –cü yıldönümünä.

Gagauz yazıcısı, gagauz dilindä ilk romanın avtoru, şayır, üüredici, muzicacı, kompozitor, gagauz alfabetin kurucusu, folklorist, dramaturg, Milli teatru incäzanaatın kurucusu Dionis Tanasoglu bu yıl 100 yaşını tamannayaceydı. Tombarlak masa adalıydı bu büük insana.

İstorik hem yazıcı Konstantin Kurdoglo çizgiledi, ani  bölä insannarın yaratmak yolu için lääzım hepsi bilsinnär.

«Elbetki,bu şannı adam derin iz braktı istoriyada. Var taa bölä laflar halkların arasında, ani açan adam talantlı, o diil sade bir uurda talantlı. О çok açık her taraftan. Haliz Tanasoglo bölä bir adamdı. Bizä örnek nicä patriot adamı – o gösterärdi kendi sevgiliini kendi işlerindä», — söledi Konstantin Kurdoglo, istorik, yazıcı.

Baurçu üüretmäk kurumnarın üürenicileri Dionis Tanasoglunun şiirlerini okudular.

Peetçi Alöna Ergoglo annattı, neçin Dionis Tanasoglunun yaradıcılıı önemi uşaklara deyni.

«Bän sayȇrım, ani bu bir talantlı kişi,  lääzım herbir halkta bölä adam olsun. O aldı sorumnuu kendinä da korkmadı, çıktı üüsek uurlarda annatmaa, ani lääzım gagauz dilini saymaa. Var kimdän almaa örnek», — söledi Alöna Ergoglo.

Olayın kurucuları sergiyi dä musaafirlerä dä hazırladılar.