Moldovada ilk  karı  minaları  yoketmäk zanaatını ayırdı. O askerlik eder  Kagul kasabasında «Daçıya» brigadasında. Adamnarlan bir uurda Alöna Bezman kontrol  eder devletin üülen tarafını. Herlim varsa şüpä, ani var bomba yada mina, Alönayi hem onun brigadasını çaarȇrlar korkunç olayın razgelmesini yoketsinnär.

2005-ci yılda Alöna Bezman halklararası ekonomika  ilişkilär  fakultetini  başardı, ama ozaman  hiç  düşünmäzdi, ani  mina aarayacısı  olacȇk.  İki  yıldan  sora  milli  armatasına asker olmaa girdi.  2014-cü  yılda da, artık mina  aarayacısı  oldu.

«Herbiri küçüklüündä düş güder olmaa kahraman. Beki bu benim istemäm küçüklüümdän», — paylaşȇȇr Alöna Bezman.

Mina aarayannarın bölümünä 5  kişi  girer: bölümün  başı, iki mina aarayacısı, şoför hem vraç. Onnar  kardaş  gibi  bilä annaşıp çalışȇrlar. Herbirin baş kalitesi  —  becermää üüsek uurda  çalışmaa.

«Lääzım  inanmaa, ani  sän o işi yapacan hem  senin kollegaların da  bulacȇklar  kuvet  o işi başa çıkarmaa. Ellär diil lääzım titiresinnär. Bu kuyumcu işi gibi. Diilsaydın güvenni, alınma», — nışannȇr Alöna Bezman.

39  yaşında karıya mina aarayacı zanaatı vermeer şans yannışlıklara. Herbir adım islä esaplı  lääazım olsun, nışannȇȇr Alöna Bezman.

«Herzaman  biz  maasus koruyucu  rubaları  giyeriz. Mina aarayan rubaları pek korkunçlu oluşlara deyni. Ozaman da giyeriz. İlkin oluşun  uurunu  belli ederiz», açıklȇr o.

Mina aarayan  takımı, neredä  Alöna  Bezman izmet eder, Moldovanın  üülen tarafında çalışȇr. Nicä  o nışannȇr, minalar  hem  bombalar en  sık  kırlarda, daalarda yada  evlerdä bulunȇrlar. Hepsi  onnar  İkinci  Dünnä cengindän kaldılar. Alöna  Bezman  Milli  armatasında  15 yıl  asker eder. Hiç  bir sıra da  pişman olmadı.