Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa.

Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär.

Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı. Buna deyni lääzım bir sıra dokument hazırlamaa.

“İşä insannarı kablederlär iş annaşmasına görä hatalı durumun başarılmasınadan. Bunun için insanda lääzım olsun pasport hem İDNP — kodu. O veriler insannara Moldova sınırı geçärkanan. Bunu ilktän taa yapmadısaydılar, var nicä Devlet koşullar agentstvosuna danışsınnar”, — açıkladı Gagauziya İş vermäk agentstvosunun başı Natalya Miron.

Ukrainada cenk başladıynan Moldovaya 400 bindän zeedä ukrainalı geldi. Büün 100 bin onnardan Moldovada bulunȇrlar, haberleer Ukraina Konsulluu Komratta.

“Ukrainadan kaçan statusunu Moldovada şindän sora kabletti 226 insan. Herbirindä kendi problemaları var. Kimdä sä pasportun vakıdı geçti, kimdä sä başka soruşlar var. Herbir vamada işleer bizim volontärlarımz. Onnar bu insannara yardım ederlär”, — haberledi Ukraina Devletin Konsulu Komratta Väçeslav Dragnev.

Ukraina devletin yaşayannarı var nicä kabletsinnär yardımı nicä Moldova devletindän, olä dä halklararası kurumnarından, ölä nicä kaçannarın işlerindä Birleşik devletlerin birliin baş komisarın bakannıından.

“Bakılȇr birkaç variant ki yardımı vermää. Onu var nicä kabletmää Birleşik devletlerin birliin baş komisarın bakannıından. Herbir insana veriler 2500 ley. Birleşik devletlerin birliin baş komisarın bakannıından sayfasında internetta var bu informaţiya. Danışmayı lääzım versin aylä başı. Taa sık bunu şindi karılar yapȇrlar. Telefon yardımınnan yazȇrlar, kaç uşak onnada var. Sora hem telefona haber kablederlär, ani var para , o maasuz kartaya geler”, — açıkladı Ukraina Konsulu Komratta Väçeslav Dragnev.

Ekonomika agentleri, angıları Ukraina devletindän kaçan insannara iş vererlär, lääzım haberlesinnär bunun için İş vermäk agentstvosunu 5 günün içindä, ondan sora nicä iş annaşmasını imzaladılar. Şindi var nicä bunu yapmaa Migraţiya bürosundan izin almayarak.