Gagauziyanın Aksakallar nasaatı var nicä versin önemli  fikirleri avtonomiyanın kuvetlerinä. Bölä sayȇr avtonomiyanın başkanı İrina Vlah. Bu bakışı o açıkladı buluşmakta aksakallarlan.

Buluşmakta Avtonomiyanın başkanın aksakallarlan açıklandılar komuşu devlettä oluşlar hem nicä onnar Moldovanın hem Gagauziyanın soţial-ȇkonomika durumunda belli edilerlär. Hep ölä regionun başı paylaştı HT var olan durumnan.

«Bizä deyni önemli, ki yannışlıkları yapmayalım. Bizä deyni önemli, ki cümnä birleşik olsun. Bizä lääzım sizin yardımınız. Önemli sizin nasaatlarınız, ki insannar, angıarı  kararları kablederlär, annasınnar, nicä kendilerini götürmää, nicä lafetmää, azarlamamaa biri-birlerini, başka insannarı, angıların bakışları ayırılȇrlar», — söledi İrina Vlah.

Gagauziya aksakallar nasaatı kendi işindä çalışȇr yardım etmää yaşlı insannara. Hep ölä onnar herzaman aktiv katılȇrlar Avtonomiyanın yaşamasına.

«Biz diiliz kayıl saalık uurunda sistemasınnan avtonomiyada. Bizdä üüsek kategoriyada uzman etişmeer. Bizi şüpelendirer durum çiftçilik uurunda. Biz bunun için taa ileri lafettik. Taa bir problema, ani insanara etişmeer iş erleri», — söledi aksakallar sovetin maşı Vasiliy Romanov.

İrina Vlah belli eder, ani kuvetlär kendi kararlarınnan hem kendilerini götürmeklerinnän lääzım gelän evlad boylarına hem cümneyä örnek olsunnar.

Gagauziyanın Başkanı Vasiliy Arnautu enidän sovitin başına seçilmesinnän kutladı, Mihail Kendigelänı da Aksakallar Nasaatınnan şannı adını vermesinnän.

«Siz te o insannar, kimdän örnek lääzım almaa hem kiminnän hodullanmaa düşer. Sizin yaşamak yolunuz, bilgileriniz, işiniz hem becerikliiniz Avtonomiyanın çoyu yaşayannarını cannandırȇr. Sizin aarifliiniz koyȇr bizi dooru kararları kabletmää», — söledi İrina Vlah.

Gagauziyanın Aksakalların nasaatı kendi işindä çalışȇr yardım etmää yaşta bulunan insannara. Hep ölä onnar herzaman aktiv katılȇrlar  avtonomiyanın  yaşamasına.