Komrat kasabasının merkezindä  kasabanın alış – veriş merkezin önündä iki büük aacı kestilär. Onnarın erinä gencecik tuya aaçlarını diktilär. Primariyada nışannadılar, ani vermedilär izini aaçların kesmesinä. Kim bunu yaptı, aaraştırȇr poliţiya.

Problema, baalı aaçların kesmesinnän, hepsi yaşayannarı dalgalanȇr.

«Bu diil dooru. Eşillik lääzım çok olsun».

 

«Bän sayȇrım, ani tuya aaçazları yok nicä yaraştırmaa büük üüzek aaçlarlan».

Laf gider iki aaç için, angıları kesildilär «Южный» alış-veriş merkezin yanında. Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, var mi onun haberi bu olaydan.

«Bän ölä bir izin vermedim dä bilmeerim ne oldu”, — söledi Anastasov.

Tabiyatı korumak kurumun uzmanı Nikolay Gerçoglo söledi, ani aalaşmaklarınnan ya da bildirimnän bu kuruma kimsey danışmadı.

Aaçların kesilmesinin sebeplerini açıkladı alış-veriş merkezin binasının saabisi Andrey Valkov.

«Sayȇrım, ani dooru yaptım, neçin ani aaçların dalları ilişärdilär elektrik tellerinä. Bu korkunç. Onnarın erinä bän diktirdim orayı tuya aaçlarını paasınnan 3,5 bin ley”, — açıkladı Valkov.

Kanon yasak eder insannara kendi başına görä kesmää aaçları devletä baalı erlerdä, bunu için lääzım maasuz izin alınsın sorumnu kurumnardan.