Avtonomiyada diil çoktan yaamış yaamurlar biraz ilinnettilär güzlüklerin halını hem da nemnettilär topraa kalan ekinnerin ekmesi için. Çiftçilik uurunda durumu için bu günä annattı Gagauz radiosunda Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo.

Geçmiş aftasonu yaamurlar ilinnettilär durumu baalı güzlüklärlän, nışannadı Çiftçilik bakannın başı Andrey Dimitroglo. Kış vakıdını biyaz ekinnär ii geçirdilär, bakmayarak ona, ani kaar yaamadı hem yaamur yoktu nekadar lääzım.

«Bizim tarlalar diil pek islää, ama diil pek kötü dä. Güzlüklär kışladılar islää, yaamurlar hem kaar pek yoktu, ama büün göreriz, ani onnar eşererlär», — söledi Andrey Dimitroglo.

Büünkü gün kırlarda ekerlär ekinnerin 2 gruppasını, başarılȇr kesilmää baalar hem başçalar, nışannadı Andrey Dimitroglo.

Diil büük yaamurlar faydalattılar durumu, ama hep okadar çiftçilär gözlederlär hava durumunu, bekleyeräk eni yaamurları.

“Bu yaamurcuklar, ani şindi yaadı bu günnär, diildi çok hem yaadılar diil hererdä. Komratta gösterer 11 mm, Çadırda 6 — 7 mm. Kıpçakta pek az yaadı, Valkaneştä hep ölä – 1-2 mm”, — açıkladı Çiftçilik bakannıın başı.

Hava isındı, ama var taa korku,ani var nicä dondursun, söledi Andrey Dimitroglo. Deyni korumaa başçalarda erken çiçeklenän aaçları, lääzım kimi işleri geçirmää.

“Çiçek açȇr şansora erkenki meyva aaçlarında. Var mindal bizdä, erkenki zerdeli – onnar şansora başladılar çiçeklenmää, da onnara korkulu bu vakıt temperaturaların düşmesi sıfırdan aşaa gecä hem sabaalen. Onuştan biz söleriz hepsinä, kimdä var başçalar, korusunnar, taşısınnar biraz saman da lääzım olursa tutuştursunnar deyni aaçları korumaa ayazdan”, — söledi Andrey Dimitroglo.

2022 yılın bereketi için avtonomiyada ekildi 39 bin ektardan zeedä güzlük. Kalan ekinnär da ekileceklär yakın 60 bin ektarda. Ekmäk kampaniyasın lääzım başarılsın Hederlez ayın çeketmesinä kadar.