Yolları gözledän polis uzmannarı bütün devlettä afta sonu işledilär kanona karşı gidän şoförları belli etmäk için. Sonuçta 3 380 araba kullanıcı cezalandı, haberleer moldpres.

1 274 şoför cezalandı yolda hızlı gitmäk için, bakmayarak ona, ani hererdä yamur yaadı. 700 – dän zeedä şoför esaba almadı yol kuralların nışannarını hem yayan gezän insannara yol vermedi. Taa 331 şoför durmak kurallarına karşı gitti, 270 — şin dä arabanın bakımın registraţiyası dokumentlerindä yannışlıklar var.

Arabayı kullanmak yasaa kabletti 69 kişi yolda sarfoş halda tutulmaları için, 47 onnardan pek sarfoştu.

Hep ölä afta sonu devletin yollarında oldu 9 yol razgelmeleri, onnarın beterinä 3 kişi geçindi, 11 yaralandı.