Gagauziyada duumalı Nikolay Rakovçen Ukrainada yaşaardı Kievda. Cenk başladıynan döndü Ana topraana. Şindi o işleer Komradın saalık merkezindä hirurg.

Nikolay Rakovçen Kiev kasabasında Aylä mediţina merkezindä çalışardı. Ama cenk çekettiynän merkez kapandı, da Nikolay aylesinnän duuma erinä Kirsovo küüyünä döndü.

«Burada usluluk. İlk 3 gün, açan geldiydik burayı, sessizlää sınaşamardık. Burada insan işä, tükennerä raat gider. Kafelar, restorannar işleerlär. Biraz raatladık. İş yardım eder önceki yaşayamaya alışmaa», — paylaştı doktor.

Nikolay Rakovçen — hirurg. Burada, danışıp saalık hem soţial koruması Bakannıına iş erini kabletmiş. Şindi o Komradın saalık merkezindä hirurg çalışȇr.

«İşlemäk odası, instrumentlär, hastalar var. Doorudan sölediynän, hiç umut etmedim, ani bütün günnük işi vereceklär, sevindim, ani iş buldum. Burada küçük operaţiyaları yapȇrız, ama Petros Narsessoviç [Albertän – Komrat bolniţanın hirurgiya bölümün başı ] kayıl onnan barabar işleyelim. Bän şansora bolniţada zanaatıma görä proktologiya uurunda operaţiya yaptım”, — açıkladı doktor.

Danışan hastalarlan doktorun hiç bir soru ya da problema çıkmadı, deer o.

«Orada insan rusça konuşardı, burada da lafederlär rusça. Bulgar dilini bilerim, gagauzçayı annȇȇrım, moldovan dilini aklıma getirderim. Bän isteerim buradakı yaşayannara yardım etmää. İş erimdä her gün bulunȇrım», — nışannadı Nikolay Rakovçen.

Reportaji çekärkana doktorda hasta vardı.

«Doktor da, yardımcısı da hayırlı danışȇrlar, benim istediimä görä yapılan iş açıklanardı, bana psihologiya tarfından taa ilin geçirmää», — paylaştı bir hasta.

Devletimizin kanonnarına görä, Ukrainadan kaçan inasannar, angıları Moldovaya geldilär, Hatalı Durum vakıdında var nicä işlesinnär devletimizdä.