Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler.

Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi.

«Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu.

274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa zeedesini kendi üstünä aldı, ama primariya da  kendi  paralarını  kattı. Plana görä  işlär lääzım bitsinnär 4 ayın içindä.

«Tenderı «Comunitatea  mea»  programası  geçirdi. Bizä  primariyaya deyni  bu bir  büük destek. Biz sade pay  alȇrız, baş  sorumnarı  programma  kendi  üstünä  alȇr. Biz kontrol  ederiz  işlär  kaliteli  hem profesional  uurunda  geçirlensinnär, — nışannadı Valkaneşin primarı.

Bu vakıt brigada eskı yolu daadȇr. Ötää dooru biyaz taş döşedilecek hem bordürlar koyulacek.

Kasabanın yaşayannarı  nışannadılar, ani  kaliteli  yaşamaya etişmää deyni  kuvetlär lääzım yolları düzsünnär.

«Beeneriz, ani yollar düzülerlär. Diil çoktan  trotuarları  yaptılar. Burada uşaklarlan ,torunnarlan gezinecez.  İslä, ani yapılȇr. Kultura  Evi  dä  yakında. Burada yortuları  geçirerlär».

 

«Bän herkerä  söleerim,ani kasabayı lääzım düzsünnär, temizlesinnär. İsteerim  olsun yollar, trotuarlar. Bölä taa hızlı  ii yaşamaya etişecez».

Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor  Petrioglu  nışannadı, ani  yolların  düzülmesi erli kuvetlerin ön davalarından biri.