Çiftçilär başladılar ilkyaz kır işlerini. Kıpçak küüyündä «Pobeda» kolhozu başladı ekmää ilkyaz ekinnerini.

«Pobeda» kolhozunda başladılar ekmää semeçkayı. Taa lääzım ekilsin 300 ektar papşoy hem 25 ektar sorgo.

«Bizdä ekili 540 ektar booday, 41 ektar arpa, 46 ektar keten. Şindi semeçka 840 ektar lääzım ekelim, papşoy 300 ektar hem 25 ektar sorgo. İki  gün geeri başladık ekmää, bu yıl tehnikayı düzdük, aldık eni seyalka», — annattı üçünçü  brigadanın  başı İvan  Arnaut.

Bu yıl çiftçilär birkaç kat taa çok harcanaceklar, deyni tamannamaa hepsi işleri.

«Solärka paalı, ama var, durmêȇrız. Hepsicii gider kolhozun kanonnarına görä. Nica bizä braktılar bobalarımız – dädularımız, nicä onnar işledilär, biz kolhozda savaşêrız o takım da işlemää hem işleeriz da», — söledi brigadir.

Üçünçü brigadanın mehanizatoru Leonid Kurdov nışannadı, ani hepsi işlär başarılacek vakıdında. O umutlanêr, ani büük bereket olacek.

«Hepsi işleri yapêrız sırasınnan, hepsini etiştireriz. Var umudum, ani aprelin bitkisnädan hepsi işleri başaraçez. Kollektivimıizdä bizim var birlik, hepsinä isteerim sölemää saaol. Başka çalışannara kırda seläm, işlesinnär, da büük bereketlär olsun», — Leonid Kurdov üçünçü brigadanın mehanizatoru.

Hava koşulları da uygun kır işleri sırasınca yapılsınnar.