GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan.

Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän.

“Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva.

Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa.

Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan.

Nasaatın azaları sa işini ilerlettilär, seçip eni önderciliini.

Gözledici nasaatın başı Mihayil Vlah oldu, cümnä aktivisti hem jurnalist. Mihayil Vlah nışannadı, ani Gözledici nasaatı ötää dooru da işleyecek kompaniyanın ilerlemesi için.

GN başın yardımcısı görevinä ayırıldı Denis Pıntä, angısı büünkü gündä işleer Komradın muniţipal teatrunun önderciliindä. Sekretar görevinä ayırıldı Vasiliy Kassa.

Nasaatın azaları neetlenerlär bildirmää kompaniyanın müdür görevinä konkursu, ama bu lääzım yapılsın kanona geliştirilän diyşilmeklerini başkannan imzalamaktan sora.

Mihail Vlah adadı, ani kompaniyanın uzmannarın arasında sayı azalması yapılmayacek.

Kıza zamanda nasaatın azaları bakaceklar başka soruşları da, angıları baalı kompaniyanın işinnän.