Bakalavr-2022 geçecek hepsi kurallara görä, angıları geçän yıl vardı. Pandemiya da bu işi zeedä dolaştırmayacek. Ekzamennär geçeceklär eni programalara görä, esaba alarak eni plannarı, angılarını 2019 yılda kararladılar.

Bu yıl Bakalavr ekzamennerini geçireceklär, bakmayadan pandemiya durumuna, angısı koronaviruslan baalı. Bunu için haberledi Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva GRT FM yayınında. O nışannadı, ani ekzamennarı kolaylatmayaceklar, nicä geçän yılda.

“Biz ölä sınaştık türlü kataklizmalara, ani hepsi olaylara hazırız. Ama bügün laf gitmeer, ani ekzamennär var nicä nesoysa sebeplerä görä geçmesinär”, — söledi üüretim bakanı.

Gelän vakıtta liţey üürenicileri ilk testları yazaceklar, ki bakalavr eksamennara kadar kendi bilgi uurunu denemää.

Ekzamennar hep o formatta geçeceklär, nicä başka yıllar. Denemäk testları göstereceklär uşakların bilgilerini, çünkü kimi testlarda var diişilmeklär. Rumin dili hem istoriya testlarında onnar belli. Şkolalarda bunu bilerlär, onnar çoktan lääzımdı başlasınnar uşakları hazırlamaa. Başarannara lääzım konsultaţiyaları versinnär, bu iş gider. Konsiltaţiyalar veriler uşaklara”, — haberledi Natalya Kristeva.

Kameralar hep kalaceklar, ki gözletmää ekzamennerin geçirilmesini. Kendi faydalıını bitirennär saklı birerdän yazmasınnar deyni onnar gösterdilär.

“Uşaklar bilerlär, ne onnarı bekleer. Bän hem kendi kollegalarıma, hem üürenicilerimä sölerim, ani onnar kendi bilgilerinä dayanarak var nicä ii hazırlansınnar. İlktän biz sölärdik uşaklara, ani en önemli ekzameni vermää, ama şindi nışannȇȇrız, ani en önemli , ki kendi notalarına görä onnarı vermää, angılarını uşaklar 10-cu, 11-ci hem 12-ci klasslarda kablettilär”, — urguladı bakan.

2021 yılda bakalavr ekzamennerini 79% kandidat verdi, onnarın sayısı 12 880 kişi. Moldova üüretim ministerliin haberinä görä, yaraştırarak geçän yıllarlan, üürenicilerin orta balı da üüseldi 7,04 baldan 7,19 baladan, yaraştırarak 2019 yıllan.