Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä.

Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar.

«Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi Komrat Cümnä saalık merkezin uzmanı Viorika Topal.

Cümnä saalık merkezi yazdırdı kasabanın “Su Kanal” kurumunnan annaşmayı, angısına görä dä kontrol ediler suyun kalitesi.

«İki sıra yılda, hederlez hem ceviz aylarında, biz paklȇȇrız hepsi trubaları hem su toplamak erlerini», — ekledi Viorika Topal.

Cümnä saalık merkezindä her gün yapılȇr analiz üç dolaydan alınmış sulara.

«Toksik elementleri yok ne Çadırda, ne dä Valkaneştä», — bildirdi Komrat Cümnä saalık merkezin uzmanı İvan Apetroaie.

Herzamankı monitoring verer koaylık uzmannara control altında tutmaa suyun kalitesini hem, eer bişey peydalanarsaydı, tez ellän durgudup suyu, yapmaa onun dezinfekţiyasını.