Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê verdi baaşışları gagauz çokuşaklı aylelerinä. Êlektron planşetlarını kablettilär üürenicilär fukaarä aylelerdän dä. Nicä nışannadı diplomat — baaşışlar verildilär, ki göstermää komuşu devletin saygısını Gagauziyaya.

Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın laflarına görä, ilerletmäk programalarınnan planşetlar yardım edeceklär çokuşaklı aylelerdän küçüklerä üürenmää zamandaş bilgisayar programalarını da gerçekleştirmää fikirlerini üürenmäk uurunda. Böleliklän taa kolay olacek üürenmää okullarda da.

“Zamandaş tehnologiyaların asirindä saydık, ani en lääzımnı bu planşetlar. Onnarın yardımınnan uşaklar çok cümnä dertlerini çözeceklär. Biz sevindik , ani kararladık da geldik Gagauziyaya, yardımcı tehnika tarafından oldu bizim buluşmamıza ilerletmäk agenstvosu”,- söledi diplomat.

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê geldi Gagauziyaya Başkanın teklifinnän. İrina Vlah şükür etti diplomatı bütün dikatlık için gagauz tarafına komuşu devlettän o iş uurundaykana. Çok uşaklı aylelerä verildi 25 planşet.

“Bizi sevindirer, ani uşakların hem anaların — bobaların var havezleri, biz onnarın herbir neetinin arkasındayız. Rumıniya da artık çok yıl sıravardı yardım verer Ggaauziyaya, yardım ettiniz bizä pandemiya vakıdında da. Herzamankı gibi duyduk sizin yardımınızı mediţinada, üüretim uurunda, infrastruktura tarafından da yardım verdiniz, saa olunuz”, — söledi Gagauziyanın Başkanı.

Düşünüldü, ani planşet programaları kolaylaştıraceklar çokuşaklı aylelerdän üürenicilerin üürenmesini. Onnar zorlanmayaceklar da kompyuterların yardımınnan eni becermekleri enseyabileceklär.

Analar — bobalar hem uşaklar şükür ettilär Rumıniyanın büük kuvetlerini baaşışlar için.

“Uşaama lääzımdı planşet, ama yoktu kolaylık almaa, saa olsunnar, ani verdilär. Şindi taa kolay ev derslerini da yapaceklar”.

“Benim 6 uşaam var,en büü bu yıl 9-cu klası başaracek, pek lääzımdı kompyuter, saa olsunnar, ani baaşladılar”.

“Şükürüm, ani bizi da saydılar, da verdilär, zerä şindiki vakıtta kompyuterlarsız zor uşaklara”.

“Saa olunuz, ani baaşladınız, çünkü benim gelecek zanaatımda o bana pek lääzım, taa kolay çizgilerimi hem resimnerimi yapacam”.

Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın bu yıl iş vakıdı Moldovada tamannanêr. Onun yardımınnan çok proektlar Gagauziyada geliştirildi.