Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta geçti Gagauziya Aksakallar assoţiaţıyasının oturuşu. Belli edildi kurumun iş çıkışları 2019-2021 yıllarda. Buluşmanın pay alnnarı ayırdılar nasaatın azalarını hem administratorunu. Aksakallar asoţiaţiyanın öndercisi genä ayırıldı Vasiliy Arnaut, sekretar – Mihail Kedigelär, revizor – Afanasiy Kıvırjik, onnardan kaarä sovetä girdi taa 7 aza.

«Gagauziya Aksakallar soveti» Cümnä topluluun başı Vasiiy Arnaut belli etti yapılmış işin çıkışlarını bitki üç yılın içindä. O nışannadı , ani topluluun rolü büük hem avtonomiya uurunda, hem küülerdä. Sade birerdä işleyeräk erideki kuvetlärlän var nicä çözmää hergünkü problemaları, urguladı Vasiliy Arnaut. O hep ölä mışannadı, ani bu yılların içindä  ihtiarlara verildi pek çok yardım.

“Yardım ederiz yaşlı insannara onnarın türlü soţial problemalarını çözmää, barabar soţial asistentlarınnan hem küülerin primarlarınnan. Bitki üç yılın içindä zeedelendi çözülmüş soruşların sayısı bizim kurumuzda, hem küülerdä bölümnär taa ii çalışȇrlar”, — açıkladı Vasiliy Arnaut.

Toplantıya katıldılar Bakannık komitetin temsilcileri, parlamentin deputatı İvanna Köksal.

Aksakallar kablettilär diişilmekleri kurumun temel dokumentinä, bakarak devletin kanonuna.

“Bizdä vardı ii becerikli önderc i- topluluun başı, şindi nesoy o olacek, eni adlan, eni temeldä o yazılı nicä administrator”, — nışannadı «Gagauziya Aksakallar soveti» Cümnä toplumun şannı başı Mihail Kendigelän.

Oturuşta ayırdılar sovetin azalarını, administratoru hem revizoru. Hep ölä ayırdılar assoţıaţıyanın bölümnerin başlarını.

“Bu toplum pek önemli, zerä bizdä zor durum, biz diiştirdik ustavı da düşünerim, ani onunnan olacek taa ii işimiz hem kolay, hem finans tarafından taa ii olacek.”

Bitki yıllar cümnä toplumu aktiv pay alȇr çoyu kararların kabledilmesindä. Nicä nışannadılar pay alannar, aksakallarda var neyä üürenmää.

Aksakallar oturuşta açıkladılar durumu devlettä , nışannayıp, ani etişmeer medik uzmannarı, zor durum çiftçilik uurunda hem başka soruşları. Onnar bu soruşlarlan danışaceklar kuvetlerä.