Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor.

Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk kurumuna. Ama herbiri lääzım annaşsın o uşakların ana-bobalarınnan hem belli etsin koşulları, angıları verileceklär bu uşaklara geeri urmayıp onnarın haklarını”.

Büün Ukrainadan Moldovaya gelän uşaklar var nicä gezsinnär uşak başçalarına hem şkolalara sade sesleyici gibi, nışannadı Natalya Kristeva.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz hazırız yardım etmää bu insannara hem bizdä var maasuz insrukţiya bu iş için. Liţey öndercileri lääzım kabletsinnär bu uşakları, annasınnar kimä onnar geldilär, neetlenerlär mi kalmaa burada. Eer onnar pek istärseydilär üürenmäk kurumnarına gezmää, eer onnar kayılsaydılar üürenmäk dilinnän hem predmetlerinnän hem eer sade sesleyici gibi gelärseydilär-ozaman onnarı kablederlär. Çünkü bizdä büün yok belli bir dokument, angısına görä bu uşaklar var nicä üürensinnär ”.

Ukrainadan gelän uşakların anları, var nicä danışsınnar MD okullarına hem uşak başçalarına yazılı danışmaklan eer istärseydilär onnarın uşakları üürenmäk kurumnarına gezsinnär. Lääzım  nışannamaa, ani şkolaya hem uşak başçasına gezmesi için lääzım olsun COVİD 19 sertifikadı, hepsi  vakţinalar    için dokument hem dokument uşaan saalık durumu için.