GHT reglament komisiyası geçirdi açık seslemeklerini Gagauziya Prokuraturası baş prokurorun erinä yarışmak için kanon proektinä. Ne olacek yazılı eni dokumenttä, üürendi İrina Karaman.

2016  yılda MD Parlamenti kabletti kanonu Prokuratura için. Orada yazılı, ani Gagauziyanın Prokuroru ayırılȇr o kanona görä, angısını kableder Halk Topluşu.

MİHAİL JELEZOGLO, GHT deputatı: «Orada yazılı, nicä  yarışmak geçecek, nesoy etaplar var, ki ayırmaa onu hem yarışmak dooru hem açık geçsin, nesoy kriteriyalar. Lääzım olsun  diplom, o diil lääzım politikaya karışsın, lääzım bilsin hem lafetsin gagauz dilindä».

GHT deputatı Georgiy Leyçu açıkladı kendi bakışını, ne lääzım olsun yazılı eni kanonda.

GEORGİY LEYÇU, GHT deputatı:«Bän isteerim, ki  Gagauziyanın Prokuroru hem Baş Prokuroru bizim avtonomiyamızda bir-birinä karşi gitmesinnär. İniţiativayi biz tutturacez».

Ne bekleer komisiya bu kanondan, nışannadı deputat Mihail Jelezoglo.

MİHAİL  JELEZOGLO, GHT deputatı: «Sayȇrız, ani ayıracez hepsini dooru, hepsi olacek islää. Kim ayırılacek –olacek kendi erindä da yapacek hepsini bizim avtonomiyamıza».

Kanon proektini hazırladılar GHT deputatları Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa.