Ukrainada asker operaţiyasının başlamasından beeri binnärlän insan brakıp kendi evlerini devlettän kaçmak zorunda kaldılar. Pek çok insan Moldovaya geldi, onnarın çoyunu yaşayannarımız aylelerindä konakladılar. Herbiri onnardan büün zor durumda bulunȇr. Bu günnerdä yardım elini onnara uzalttı “İHH» Türkiye İnsannar Yardımı fondu.

“İHH» Türkiye İnsannar Yardımı fondu uzalttı yardım elini Gagauziyanın Kazayak, Tülüküüyü, Çeçmäküüyü, Valkaneş hem Çadır kasabasında kalan Uktaina vatandaşlarına, angıları brakıp evlerini hem aylelerini, devletindän kaçmak zorunda kaldılar. Bu yardım geldi Moldova Parlamenti deputatın İvanna Köksalın partnörluk baalantılarına görä.

Ukraina vatandaşlarının taa çoyu gagauziyanın ayleleri evlerinä aldılar,  hepsi onnardan yolculuk poşetlerini “İHH” fondundan kablettilär.

Her gün Moldovanın türlü vama kapularından Gagauziyaya gelerlär üzlärlan insan. Herbir küüydä onnara destek veriler.

SOFYA JEKOVA Çeşmäküüyünün primarı: “Bizim küüyümüzdä büün sayıya konuldu 71 insan Ukrainadan. Primariyanın yok kolaylıı onnarı erleştirsin, onuştan onnarı yaşayannarımız evlerinä alȇrlar. Saa olsunnar Türkiyedän dostlarımız, ani yardım ederlär bu insannara”.

Ukrainadan Moldovaya gelän insannarın taa çoyu hızlılıktan yannarına sade dokumentlerini alabildilär. Çoyunun orada  kaldı evleri, varlıkları.

“Biz bulunȇrız dost devletimizdä. Kimsey düşünmäzdi, ani Ukrainaya var nicä bukadar büük kahır gelsin. Açan kurşunnamaa başladılar, biz aldik sade dokumentlerimizi da kaçtık. Saa olsun insannar, ani kablettilär bizi, dileeriz hepsinä usluluk”.

“Saa olsunnar Moldovanın yaşayannarı. Uşaklar hem insannar geçinerlär. Pek zor görmää, nicä daalȇr devlet hem aylelär. Saaolunuz, ani kablettiniz bizi”.

“Saa olsunnar isteerım sölemää insannara, angıları kablettilär bizi. Doyurdular, suladılar hem erleştirdilär”.

Türkiye İnsannar Yardımı“İHH” fondu Gagauziyadan kaarä yardım elini uzadȇr Moldovanın başka dolaylarında bulunan Ukraina vatandaşlarına da.