Pazertesi günündän — Baba Marta ayın 7 – dän pravoslav hristiannarında başladı  Büük oruç — en büük hem en önemli dinni insannar için. Bu bir edi aftalık hazırlanmak    Paskelleya.  Bu vakıt dinni insannar savaşȇrlar yaşamaa oruçlan hem duvalarlan, angıları pek önemli,  faydalı hem lääzımnı herbir cana. 

Büük oruç pravoslav hristiannarında uzanȇr edi aftaya, da herbir onnardan pek faydalı. Paskellä orucunda pek önemli tutunmaa bir sıra kurallardan, angıları doorulu yardım etmää inannara paklanmaa diil sade güüdä uurunda, ama ruhu da. Bunun için lääzım çok  duva etmää, kliseyä gelmää, pişman olmaa yapılmış günahlar için, bakmaa kendi ardına, ama diil başkasının, yapmaa nekadar taa çok islä işleri.

Her yıl Büük orucun günü diişer. Bakarak pravoslav kanonnarına görä, onun vakıdı geler edi afta  kalınca Paskelleyadan, da uzanȇr 48 gün – cumertesi gününädän, pazar gününä karşı  — İsus Hristozun dirilmäk gününä.

2022 – ci yılda Büük oruç çekeder Baba marta ayın 7 –dä,  ama başarılacek çiçek ayın 23 – dä.

Büük oruç peydalandı  taa apostolların vakıdında, da  sayılȇr, ani uzaardı 24 saattan 40 saada kadar. Bu vakıdın içindä pravoslav  inannarı hiç imääzdilär. Altı günnük oruç peydalandı III–cu asirın  ortasında.  IV –V –ci asirlerdä Büük oruç lääzımdı maasuz tutulsun. Git-gidä oruç   uzanardı, etişincä 40 günä kadar, nicä tuttu kurtarıcı İsus Hristos.