Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah buluştu Tülü küüyün üüretmäk kurumnarın üüredicilerinnän. O  haberledi onnarı ne neetlenerär yapmaa kuvetlär soţial-ekonomika uurunda ki gençlerdä olsun kolaylık işlemää ana tarafında.

Gagauziyanın üüretim uuru bitki yılların süresindä ilerledi. Bu uurda ii örnek gösterdi Tülü küüyün Saveliy Êkonomovun adına liţey. Birkaç yıl geeri zordu düşünmää, ani burada becereceklär korumaa liţey klaslarını, okadar ki üüredicilerin çalışkannıın yardımınnan bu üüsek bilgilerin vermesi için bölüm ilerledi. Çıkış: üürenicilerin kaliteli bilgi kabletmeri oldular üüretim merkezindä.

NATALYA KRİSTEVA Gagauziya  üüretim bakannıın başı: “Elbetki, baş neet üüretim uurunda — o kaliteli bilgilär. Burada sa büük rolü oynêêrlar üüredicilär, bizim uzmannarımız. Sizin zaametiniz büük, çok davanız var, onnarı zor çözmää, ama başarılıysınız. Şindi sa bizdä var umut, ani 3 yılın süresindä ii başarannarınız olacȇk liţey uurunda”.

Gagauziyanın Başkanı şükür etti  üüredicileri  diil kolay izmeti için, angıları onnarın başarlarında belli olȇrlar, hem üürenicilär da mutlu. Onnarı Başkan adladı “Gagauziyanın gelecää”.

İRİNA VLAH Gagauziyanın Başkanı: “ İsteerim annayasınız, ani sizsiz gelecek yok avtonomiyamızda. Siz Gagauziyamızın temel taşlarını koyêrsınız. Herbir uşak, angısı kaldı küüdä 10-cu, 11-ci hem 12-ci klaslarda — o yaşamak punktun geleceeni kurêr. O, ne siz gösterdiniz, herbirinä verdi üz onnar savaşsınnar da tutunsunnar Vatanından, meraklansınnar Gagauziyanın ilerlemesinnän hem katılsınnar yaşamanın iiletmesinä. Saa olunuz.

Buluşmanın süresindä üüredicilär paylaştılar kendi neetlerinnän hem bakışlarınnan, nesoy ilerletmää üürenmäk proţesını.

VASİLİSA UZUN S.Êkonomov adına liţeyin üüredicisi: “Bän dä düşünerim, nicä 9-cu, ölä da 12-ci klasları, nesoy onnar vereceklär êkzamennarı. Pek kahırlandırêr, ani sora bizim evlatlarımız aşırıya giderlär. Ama biz kuvetlerimizi koyêrız, ani onnar islää çıkışlara gelsinnär üürenmektän baarlem. Sora kendileri ilerlesinnär”.

“ O, ne siz yapêrsınız Komratta — industrial kolecını — bu ilk adım bizim uşaklarımızın annamasına, ani sayı hem tehnologiyalar uurunda bilgilär lääzımnnı büün. İkinci — klas sisteması, angısı pek zorlȇêr işimizi, çünkü êlektrik uruunu maasus odalarsız zor üürenmää. Kabinetlar bu uurda lääzımnı”.

Büünkü gündä Saveliy Êkonomovun adına liţeyinda üürener 122 kişi, onnardan 34 liţey klaslarında.