Komrat dolayın Svetlıy komunasında Kultura Evi enilenmesindä işlär başarıldılar. Şindiki vakıda Kultura Evin ilk hem ikinci katlarında iç işleri yapıldı. Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kontrol etti yapılı remondu.  

Svetlıyın Kultura merkezi 30 yıldan zeedä enilenmedi.

Remont işleri yapıldılar iki ȇtapta. İşleri çekettilär 2017-ci yılda. İlktän örtü diiştirildi hem yapının dış üzü yapıldı. İkinci ȇtapta Kultura evindä remont işleri yapıldı iki katın girişleri, basamakların bölükleri, oyun salonu hem  temizlemäk odası. Remondu yapan firma pençereleri hem kapuları diiştirdi. Enilenmiş odalarda ȇlektrika diiştirildi, zamandaş şafkları koyuldular. Şindiki vakıda remont işleri başarıldılar.

Svetlıy küüyünä iş sırasında bulunarkana Kultura evindä yapılı işleri Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kontrol etti.

Yaşamak erin primarı Pavel Filçakov belli eder, ani «Kultura evi – önemli diil sade küülülerä, ama agrar koledjın studentlerinä deyni dä».

Proektin paası 1 mln. 300 bin leydän tuttu.