Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina devletindän kaçannar için. Küçük ayın 25 – dä  Kirsovo küüyündä  başladı çalışmaa  merkez Ukrainadan gelän insannar için. O hazır kabletmää 30 kişiya kadar.

Olga Bezrodnaya Odesa bölgesindän geldi. Onu volontörlar getirdilär bir vakıtlık merkezä Kirsovo küüyünä  pazar günü. Karı seviner, ani var neredä durgunmaa.

OLGA BEZRODNAYA Ukrainadan cenk kaçanı: «Geldik Çernomorsktan, Odesa bölgesindän, İlyiçovsk kasabasından. Bän geldim iki uşaamnan 17 hem 18 yaşında. Taa aldım yanıma hısımımı 12 yaşında uşaannan. Biz geldik Mirnıydan, sizin tarafınızdan, problema yoktu».

Taa ilk günnerdän  bir vakıtlık  merkez  Kirsovo küüyündä  çeketti kabletmää yaşayannarı komuşu devlettän,  hem vermää lääzımnı yardımı, haberledi bir vakıtlık merkezin öndercisi Svetlana Georgieva.

SVETLANA GEORGİEVA Ukrainadan kaçannar için Kirsovo merkezin öndercisi: «Taa sık Harkovdan, Kievdan gelerlär. Bir vakıtlık merkezdä Ukrainadan kaçannar için var hepsi lääzımnı koşullar. İlktan plana koyulduydu 18 er. Barabar primariyalan kurduk taa on er. Bütündän yakın 30 insana kadar bizim merkez var nasıl kabletsin. Bizdä sıcak  hem pek islää».

Yardım ederlär  kaçannara Ukrinadan Kirsovo küüyün  yaşayannarı.  Onnara getirerlär imelik, para hem gigiena tertiplerini. Olga Bezrodnaya İlyeçovsktan  yaşlarlan gözlerindä şükür eder kabledän tarafı yardım için.

OLGA BEZRODNAYA kaçan Ukrainadan: « Şükür ederim sizi, kablettiniz pek islää. Hererdä pak, düşündünüz doyurmaa da bizi. Açıktan söleeim. Biz beklämedik bunu. Çok saa olasınız». 

Svetlana Georgieva  çizgiledi, anı kaçannara Ukrainadan pek lääzım psihologiya yardımı.

SVETLANA GEORGİEVA Ukrainadan kaçannar için Kirsovo merkezin öndercisi: «İsteerim sölemää, ani barabar OON kurumunnan biz geçirdik üürenmeyi psihologiya adaptaţiya metodikasına görä, deecez o insannarı, angıları bulunȇrlar  stresta, kahırda hem angıları kaybetillär yakın insannarı  – bu SETTA programası. Büünkü günä  bütünnä Moldova devletindä hazırladık 8 uzman, dördü onnardan bizim merkezdä».

Kısa zamanda, maasuz psihologiya  programasına görä 1, 5 ayın içindä  insan diiştirer bütündän kendi düşünmesini, da duyȇr kendisini çok taa islää.