Komrattakı M. Çakir adına kolecın muzika bölümü katılȇr Kazan kasabasında yapılan onlayn yarışmaya. Onnar çalacȇklar Akeksandr  Flärkovskiyin türküsünü «Molitva». Türküyü çaldı üürenmäk kurumun horu, videoyu da yazdılar Komrat klisesindä. Yarışmada hep ölä pay alȇrlar hareografiya, vokal, teatr hem instrumental kollektivleri.

M. Çakir adına Komrat kolecın üürenicileri pay alȇrlar türlü halklararası muzika yarışmalarında. Bu günnerdä onnar kablettilär teklifi katılmaa Kazan kasabasında onlayn geçirilän yarışmasına.

POLİNA İLYEVA M. Çakir adına kolecın muzika bölümün başı: «Bu horumuzun sade bir payı, da bu türküyü yarışmaya yollamaa deyni kararladık çalmaa hem yazmaa onu Komrat klisesindä. Çalmaa onu pek zor, biz hazırlandık  üç günün içindä».

Üürenicilär candan çaldılar Aleksandr Flärkovskiyin  “Molitva” türküsünü  deyni üüsek uurda göstermaa becermeklerini.

«Horda bän dört yıl. Çok türkü biz çaldık horlan. Bu yaratma pek gözäl, şıralı. Hem bu türkü yakın hepsinä. Umutlanȇrız, ani beeneceklär bizi».

«Pek meraklı türkü. Biz pek hazırlandık bu yarışmaya».

Yarışmalara katılmak verer kolaylık çekedän muzikacılara göstermää  kendi becerikliini.