Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi.

Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar.

«Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar.

Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80 yaşından büük, en küçük sa 1,5 aylık uşacık.

«Ukrainadan insannar merkezä başladılar gelmää ta dün. İlkin onnarı erleştirerlär odalara, sora veriler imek, hem bilgi tarafından yardım», — açıkladı merkezin volontöru ANDREY ŞEVEL.

Ukrainadan kaçannar için var hepsi lääzımnı koşullar. Merkezdä onnar kablederlär lääzımnı yardımı.

«Geldim Odesadan unukamnan hem unukamının unukasınnan. Karşıladılar bizi pek gözäl, taa islä yoktu nicä olsun. Biz gidecez Kişnöva. Elbetki, isteeriz geeri evä dönmää».

«Bän burayı geldim en yakın benim insanarımnan: bu benim kızım hem benim babum. Kızım benim 3 yaşında, babum sa 83 yaşında. Bän hiç bir zaman düşünmedim, ani benim babum hem kızım olacȇklar bir statusta – cengin uşakları».

«Melitopoldan geldim. Bizim kasabamızda pek  çirkin.  Kaldı hısımnarımız orada.  Orada cenk, pek çirkin. Kaldı kocam, angısı hiç çıkmȇȇr maazadan, pek zabunnadı».

İmek mallarını kaçannara imää yapmaa deyni getirerlär Kongaz küüyün yaşayannarı. Doyurȇrlar onnarı üç sıra gündä.

Komuşu devletin yaşayannarı  şükür ederlär kabledän tarafı yardım için.

«Bizi pek islä karşıladılar,  büük sevgiylän, duygularlan».

«Şükür ederiz sizi bölä üüsek uurda kabletmäk için bizi».

Regional merkezi  Ukrainadan kaçannar için Kongaz küüyündä  var nasıl kabletsin 100 insana kadar.