Gagauziyada düzüler industrial koleci. O hazırlayacȇk tehnik uurunda uzmannarını. Proekt gerçeklendi Türkiyä devletin kuvetlerin yardımınnan hem kolecin düzülmesini Türkiyänın prezidenti Recep Tayyip Erdogan kontrol eder. Ne uurda şindi bulunȇr binanın düzülmesi, üürendi bizim çekim grupamız.

Bu yılın bitkisinä kadar plana koyuldu İndustlial kolecindä düzücülük işlerin ilk bölümünü başarmaa. Bitkidä hazır olacȇk baş üüretmäk korpusu hem sport kompleksı.

Düzücülük işlär başlasın deyni lääzımdı 10 kilovatlık elektrik direklerini demontaj etmää. Ki onnarı geçirmää başka erä Bakannık komiteti bu işlerä dooruttu 1 million 90 bin ley.

Üüretmäk katından kaarä düzülecek üürenici pansiyonları 236 kişiyä, sport kompleksı, podstanţıya hem isıtmak sistemasın bloku.
Komrat İndustrial koledci 600 studentı kabledecek üürenmeya türlü zanaatlara, onarın sayısında kompyüterlara programaları yazmak zanaatı hem ȇlektrik — mehanik zanaatı.