Gagauziyanın Kultura evlerin çöyuna lääzım remont yapılsın. Bunu için haberledi Gagauziyanın kultura Bakannıın başı  Marina Semönova, temsil edärkana kultura bölümün çıkışlarını 2021 yılı için. Geçmiş yıl dolay bücetindän Kultura evlerin tertiplemäk işlerinä verildiydi  2,5 million ley.

Kimi  dolay  Kultura evlerin binaları şindiki zaman bulunȇrlar kötü durumda. Gagauziyanın kultura Bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani bu problemanın çözülmesi ön daavaların aarasında bulunȇr.

MARİNA SEMÖNOVA Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Belli, ani  avtonomiyanın 10 kultura evi bulunȇrlar ii durumda. 7-dä  lääzım üstün remont geçirlensin, taa edi  Kultura evindä derindän düzücülük işlär lääzım geçirsinnär. 2 ev daalȇr hem birisini dä  2018-ci  yılda taa yıktılar».

Bütün yıl Gagauziyanın Kultura evleri kendi oluşlarını  onlayn  geçirdilär. Bölä formatta geçtilär ustalık dersleri, yaradıcılık yarışmaklar geçirlendilär, konţert programaları  gösterlendilär. 2021-ci yılda Gagauziyanın Kultura Evleri bindän zeedä  kultura oluşlarını geçirdilär.

MARİNA SEMÖNOVA  Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Herzaman ofiţıal  saytımızda türlü oluşları için haberleri  erleştireriz, bizim  yaradıcılık  takımnarın işleri için. 376 oluş onlayn rejimdä geçirlendi geçti yıl. Onnarı internetta 469  siiredici  baktı. Hepsi  vidiolar  3  milliondan zeedä keret siiredildilär».

2021-ci  yılda  6 yaradıcılık kolektiv  attestaţıya geçtilär kabletmää deyni adı  «Obrazţovıy». Bütün yılın  çıkışlarına görä  42  takımlarda var  bu  ad. Onnarın arasında  uşak  oyun  takımı  » Vdohnovenie».

SVETLANA SARI  « Vdohnovenie» uşak  oyun  takımın  başı: » Biz  çok yıl  çalıştık kabletmää deyni  bu adı. Uşaklar da bekledilär. Biz diil seftä geçeriz attestaţıyayı, ama sade bu yıl onu geçtik. Sanȇrız, ani şindi  primariya bizi da taa sık esap alacȇk. Geçän yıl zordu, ama dayman pay aldık  türlü onlayn  oluşlarda, ama görerim, ani  uşaklar  özledilär  sţenayı».

Bakmayarak  hepsi  Covid-19 — lan baalı zap etmeklerinä, Kultura evleri  vakıdında hem  başarılı  kendi plannarını  aslıya çıkardılar. Yılın süresindä geçirlendi  önemli  oluşlar –ölä nicä Ana Dili, Hederlez, Gagauz şarap yortusu, Moldovanın baamsızlıı günü, Gagauziyanın kuruluş günü.