Komratta  G. Gaydarjı adına liţeyin hem Kultura evin aralarında çok katlı ev düzüler. Bunu yannış görerlär liţeyin üüredicileri hem üürenicilerin anaları-bobaları. Okulun öndercilii komentariyaları vermeer, ama şindän sora kollektiv yolladı yazısını kuvetlerä hem kurumnara, angıların görevindä düzücülük işlerin kontrol edilmesi.

Komrat kasabasının G. Gaydarjı adına liţeyin  kollektivi yazdı danışmayı Gagauziyanın Başkanına,  Halk topluşun başına, Komrat dolay administraţiyasına, Komrat primariyasına, Tehnik uurunda kontrol edän izmetinä, ki kuvetlär belli etsinnär kanona görä mi çokkatlı ev düzüler.

VLADİMİR ÇERNEV Komrat dolay administraţiyasının başın yardımcısı: «Biz annayacȇz, ne olacȇk bu erdä, var mı  hepsi dokumentlär bu binaya deyni, gider mı hepsi karara görä. Genä toplayacȇz bir oturuşu,oturacȇz hem sora cuvap edecez bu işä».

Gagauziyanın yaşayannarı hem üürenicilerin anaları — bobaları diil kayıl onnan, ani ev düzüler üüretim kurumun yanında, paylaşıp şüpelerinnän.

Cümnä saalık merkezin başı İvan Hasta  nışannadı, ani merkez vermedi  dokumentleri bu binanın yapılması için.

İVAN HASTA Cümnä saalık merkezin başı: «Biz bu erdä taa toplanmadık, bişey görmedik. Bekleeriz hepsi dokumentleri da sora komisiyayi toplayacȇz. İsteeriz bakmaa, gider mı hepsi kanona görä».

Taa ileri halk advokatı ofisin başı Svetlana Mironova açıkladıydı fikirini, ani hepsi dokumentlär eni binaları düzmäk için lääzım Komrat primariyasının internet sayfasında erleştirilsinnär da ozaman kimsey şüpelenmeyecek yapılan kasabada işlerdän.

Komrat dolay administraţiyasında bu düzücülük için soruşlara bakan maasus komisiya toplanacȇk taa bir oturuşuna. O aaraştıracȇk dokumentleri hem haberleyecek, kanona görä mi onnar kabledildi.