Komrat kasabasında geçti miting, angısında cümnä aktivistleri hem yaşayannar açıkladılar, ani  diil kayıl  Moldovanın energetika resurslarına kurulan paalarlan.

Büünkü miting geçirildi cümnä aktivistinnän İvan Kılçiklan. Onun laflarına görä  yaşayannarın problemalarının çözülmesinä lääzım katılsınnar kuvetlär dä.

İVAN KILÇIK cümnä aktivisti: “Biz umutlandık, ani bizä çıkacȇk başkan da teklif edecek bizä yaşayannarın problemalarının çözülmesini, ama o genä etişmedi bizä”.

Tutturmaa cümnä aktivistlerini çıktılar 10 kişiyä yakın. Onnarın bakışlarına görä, yaşayannar yoruldular adamaklardan da şansora inanmȇȇrlar kuvetlerä.

MİHAİL VLAH cümnä aktivisti: “Büün burada vardı sade 10 kişi, bizä eter ki kuvetlär işitsinnär onu, neyi isteer sölemää insan. Yaşayannar bıktılar şansora, onun için dä çıkmadılar mitinga”.

İVAN KILÇIK cümnä aktivisti: “İnsan istämeer birisini görmää, ne kuvetleri, ne dä biri -birini”.

MİHAİL KIVIRCIK cümnä aktivisti: “Yaşayannarda var pek çok problema, yok ne isin, yok neya yaşasın. Gazın paası o en büük problema büün hepsinä deyni”.

Mitingın kurucuları açıkladılar, ani ileri dooru da yaşayannarı toplayacȇklar taa kuvetlär işidiincä onnarın acısını hem yalvarmaklarını.