Bakannın komitetin oturuşunda bakıldı soruş 2021-ci yılın bücetin tamannaması için. Onu Gagauziyanın finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva teklif etti.

Gagauziyanın bakannık komiteti 2021-ci yılın hederlez ayınadan 1/12 görä büceti işlettirdi, nedän sora HT bücet kanona görä paylaşardı.

Gagauziyanın finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva nışannadı, ki avtonomiyada hepsi soţial programalar giriştirildi, transfertlar üüretmeyä hem mediţinaya verildi taa çok nekadar 2020 yılda.

Tatyana Doyçeva urguladı, ani avtonomiyanın bücetindän hepsi kurumnara, primariyalara hem dolay administraţiyalara da para geçirildi.

Oturuşun çıkışında bakannık komiteti kararladı bücet için çıkış dokumentini GHT yollamaa.