Gagauziyanın şahmata çempionatı topladı 70  en kaavi sportçuları  bütün  regiondan.  İki gündä onnar geçirdilär  yedişär partiya, angıların çıkışlarına görä taradılar en kaavilär. Nicä geçti yarışmaklar, hem kim tanıtacȇk  avtonomiyayı devlet uurunda, üürendi Zinaida Kanţır.

Çempionat geçti birkaç kategoriyada karıların hem adamnarın aralarında. Açılışta   gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo nışannadı, ani  oyun geçer kızgın, çünkü toplandı kaavi şahmatistlär.

Şahmata çempionatında toplandı en kaavi şahmatistlär. Kimsey istemääzdi kalmaa aşaa, hepsi istärdi çıkmaa finala.  Okadarki şannı pyedestala kalktılar sade onnar, kim koyup kuvedini hem becermeklerini  kazandı  en çok puan  da çıktı ilk erlerä.

Trenerların  laflarına görä onnar getirdilär çempionata 4- där  kaavi  sportçu. Onnar sayȇrlar, ani bölä  yarışmaklar vererlär kolaylık diil sade  eni becermäk almaa, ama kaldırmaa şahmata uurunu regionda.

Bitki yıllar şahmata sport çeşiti ilerleer regionun çoyu yaşamak erlerindä. Nicä nışannadı  Andrey Çeşmedji, hepsi sekţiyalarda var lääzımnı tedarlıklar hem en önemli — profesional trenerlar. Bu verer kolaylık  terbietmää kaavı  sportçuları.

Çempionatın hepsi  tarayıcıları  kablettilär diplomnarı, ödül hem para baaşışlarını. Onnar tanıttıraceklar Gagauziyayı  devlet  yarışmaklarında.